LIGE NU:

Datalogi Camp 08 - gør det umulige muligt

Studerende fra Datalogi på Aalborg Universitet kaster sig ud i Datalogi Camp '08. På et isoleret sted langt fra universitetet skal de i løbet af 48 timer løse en reel problemstilling for en stor virksomhed i den finansielle sektor.

Innovative og kreative processer
I modsætning til mange frivillige camp-projekter er Datalogi Camp en obligatorisk del af uddannelsen med sit eget punkt i studieplanen. Målet er at sikre, at de studerende ikke blot forstår sig på datalogi, men også på innovative og kreative processer, hvor grupperne skal sætte kreativitet og nytænkning i højsædet.

Uden tv og mobiltelefon
Dette er en af årsagerne til, at de studerende placeres et afsides sted uden adgang til fjernsyn, mobiltelefon og andre dagligdags fornødenheder. Her får de hjælp til at skabe en kreativ platform, der genererer nye idéer og samarbejdsmåder.

- Ved at sætte de studerende i en boble afskåret fra omverdenen håber vi at kunne fremdrive det kreative i de studerende, få dem til at tænke anderledes og dyrke kreativ innovation. De studerende har alle de naturvidenskabelige og datalogiske kompetencer på plads, og vi vil gerne lære dem noget omkring innovation og kreativitet, og om hvordan man udnytter sine kompetencer i samarbejde med andre, siger Ivan Aaen fra Institut for Datalogi, der er tovholder for campen.

Videreudvikler kompetencer
Med det stærke fokus på nye kreative teknikker kombineret med tryghed, koncentration og motivation forventer Institut for Datalogi at kunne videreudvikle de kompetencer, de studerende gennem deres studietid har fået med problemorienteret projektarbejde.

Kender ikke opgaven
De ca. 25 studerende kender på forhånd til campens rammer og arbejdsform, men selve den opgave, de skal løse, og hvilken virksomhed, der har stillet opgaven, bliver først afsløret for dem, når de ankommer til Kursuscenter Tranum Strand onsdag.

Forventninger til campen er store, for erfaringer fra lignende arrangementer viser, at kreativiteten er stor, og at det umulige faktisk bliver muligt, når rammerne er rigtige.

Datalogi Camp '08 finder sted fra onsdag den 15. til fredag den 17. oktober med ca. 25 studerende, 4-5 undervisere samt en repræsentant fra virksomheden.