Datteren til den afdøde homoseksuelle kvinde, som en nordjysk præst ikke ville begrave, finder det urimeligt, at hun ikke kan få en forklaring på sanktionerne over for præsten. Foto: TV2/NORD (Arkiv)

Datter savner forklaring

Datteren til den homoseksuelle kvinde, som en præst i Thisted ikke ville begrave, forstår ikke biskoppens lukkethed.

Onsdag blev der sat punktum i sagen, hvor en præst fra Thisted kirke nægtede at begrave en homoseksuel kvinde fik sin afslutning onsdag. Biskop i Aalbrog Stift, Henning Toft Bro, afgjorde sagen uden at sende den videre til kirkeministeriet, og det betyder, at der kan være tale om sanktioner, der tæller en advarsel, en irettesættelse eller en bøde på 1/25 af månedslønnen. Hvis der da har været en sanktion.

Da det er en personsag, afviser biskoppen af komme nærmere ind på, hvad afgørelsen nærmere dækker over. Men datteren til den afdøde finder det underligt, at der bliver tiet stille.

- For mig betyder det, at jeg ikke får en afslutning. Det handler ikke om, at jeg ville sove bedre om natten eller være mindre ked af det, hvis han blev fyret. Men jeg synes, det er underligt, at man bare lægger låg på uden at synes, at vi skal have en forklaring, siger datteren Kirsten Østergaard.

HVerken biskop Henning Toft Bro eller formand for meninghedsrådet for Thisted kirke, Jens Kristian Eriksen, har ønsket at udtale sig om sagen til TV2/NORD.

- Det er nemt at komme uden om på den måde. Så lægger man låg på og tier stille. Det er en lukkethed, jeg ikke synes hører hjemme i folkekirken, siger Kirsten Østergaard.

Præsten har undskyldt episoden, men Kirsten Østergaard føler ikke, at hun personligt har fået en undskyldning.

- Jeg føler, at han har sagt undskyld for at have forsømt sit embede. Jeg mangler en undskyldning for at han har krænket min afdøde mor, hendes samlever og mig, siger hun.

Professor i kirkeret ved RUC, Lisbet Christoffersen, mener, at biskoppen har helt ret, når han ikke vil udtale sig om konkrete sanktioner i en personsag. Men hun mener dog, at der kan være flere problemer i det.

- Når man ikke kan få at vide, om der har været nogen sanktion, eller han bare er gået fri, så sidder borgerne med en fornemmelse af, at vi ikke ved, om det var gældende ret, at vi skulle behandles lige, og der ikke måtte stilles spørgsmål ved seksualitet, og vi ved ikke, hvad praksis fremover er i Aalborg.

- Vi vil gerne vide, om de kun begraver homoseksualle, fordi de skal, og at de gerne vil have det ændret snarest muligt, eller om alle stilles lige i begravelsessituationen, siger Lisbet Christoffersen.