03:29

Foto: TV2/NORD (Arkiv)

1 af 2

Debatmøde om udsatte børn i Aalborg

Hvornår og hvordan skal man gribe ind, hvis man har en mistanke om, at et barn bliver omsorgssvigtet? Det blev diskuteret på et debatmøde i Aalborg onsdag aften, hvor 220 mennesker mødte op.

220 mennesker mødte op til onsdagens debatmøde om omsorgssvigtede børn, der blev afholdt i Aalborg Kongres og Kultur Center. Debatmødet var arrangeret af TrygFonden i samarbejde med TV2/Nord og P4 Nordjylland. Der har været stor interesse for mødet, og 170 mennesker stod før mødet på venteliste for at komme med.

- Det fortæller os, at det her emne berører rigtigt mange. Det berører jo os allesammen. Sagerne, som vi har hørt om i medierne, er helt groteske, men der er også mange mindre sager, som vi også skal gøre noget ved. Med mødet håber vi på at få gjort flere bevidste om, hvordan man spotter, at et barn mistrives, og hvad man så skal gøre, hvis man har en mistanke, fortæller Jens Bigum, formand for TrygFondens regionale råd i Nordjylland.

De fremmødte blev på mødet præsenteret for en række dilemmaer, som man kan stå i, hvis man mener, at et barn bliver omsorgssvigtet. Derefter blev det debateret, hvordan man skal håndtere den slags dilemmaer. For eksempel: Hvor alvorlig skal mistanken være, før man bør reagere? Hvor skal man henvende sig med mistanken? Og kan man risikere at sætte noget i gang, som på et forkert grundlag kan ødelægge en familie?

- Det er meget dilemma-fyldt, hvis man pludselig står overfor et barn, som man tror bliver omsorgssvigtet. Og der er det desværre sådan, at der for ofte bliver taget mere hensyn til de voksne, og om man gør de voksne sure, i stedet for at man får hjulpet det barn, siger Bente Boserup, der er souschef i Børns Vilkår.