LIGE NU:

Den brune bi på Læsø er bevaringsværdig

De sidste tre år har de brune bier været overvåget af eksperter og resultatet viser at den brune bi er bevaringsværdig. Genetisk er bierne rene og adskiller sig fra brune bier andre steder i Europa. Der er stor sandsynlighed for, at Læsø-bierne stammer fr

Det er resultaterne fra den moniteringsgruppe, som nu har afleveret en rapport til fødevareministeren.

- Jeg synes det er en grundig undersøgelse - både af den brune Læsøbi og af sameksistensmodellen. Det er godt, at resultaterne er så klare og ikke mindst, at rapporten fremhæver betydningen af den lokale opbakning til sameksistensmodellen, siger fødevareminister Eva Kjer Hansen (Venstre) i en pressemeddelelse.

Moniteringsgruppen konkluderer, at sameksistensmodellen har fungeret, ikke mindst fordi der har været en god lokal opbakning og de indgåede aftaler er respekteret af alle øens biavlere. Og rapporten anbefaler bl.a. at zone-grænserne på Læsø ændres.

Eva Kjer vil nu på baggrund af anbefalingerne om tilpasning af zone-grænserne mellem brune og ikke-brune bier tage initiativ til at få ændret bekendtgørelsen om biavl på Læsø med virkning allerede for indeværende sæson.