Den "grønne" Løkken Sparekasse udbydes nu til salg

Efter opdelingen af Løkken Sparekasse i en grøn og en rød del udbydes den positive, grønne del nu til interesserede købere.

For at kunne afhænde Løkken Sparekasse har statens afviklingsselskab, Finansiel Stabilitet, stiftet et datterselskab, der rummer alle aktiver og passiver i den krakkede bank, bortset fra garanternes 170 millioner kroner. Garanterne har med et salg en spinkel chance for at redde en del af deres penge, men de kommer i sidste række efter de øvrige kreditorer.

- Selv om garantikapitalen sandsynligvis er tabt, rummer aftalen med Finansiel Stabilitet dog en mulighed for, at garanterne kan få et eventuelt overskud, hvis Finansiel Stabilitet bliver indfriet. Samtidig glæder jeg mig over, at der allerede nu er indløbet tilbud på at overtage sparekassens kernevirksomhed, idet bestyrelsen lægger stor
vægt på, at flest mulige arbejdspladser bevares, siger Poul Sørensen, der er bestyrelsesformand i Løkken Sparekasse.

Interesserede købere skal afgive bindende tilbud inden 13. marts.

Forsiden lige nu