LIGE NU:

Den nye valgkredsinddeling

Med den nye valgreform er der sket mange ændringer i valgkredsene siden sidste valg.

Siden sidste valg har vi haft en reform af valgloven, der betyder, at nordjyllands valgkreds er det samme som Region Nordjylland. Nordjyder indenfor trekanten mellem Vestervig, Skagen og Hadsund skal altså stemme på de samme kandidater.

Nordjyllands valgkreds er delt op i 9 opstillingskredse. Den første valgkreds består af Frederikshavn og Læsø Kommuner. Hjørring kommune har sin egen opstillingskreds, mens Brønderslev og Jammerbugt kommuner er sammen i den fjerde valgkreds.

Thy og Mors, der tidligere var i Viborg Amt og havde hver deres opstillingskreds, er nu sammen i én. I Himmerland deler Rebild og Vesthimmerland den femte valgkreds, mens Mariagerfjord Kommune har sin egen valgkreds - som også er den kreds med langt de færreste vælgere.

Aalborg Kommune er ligesom tidligere delt i tre opstillingskredse. Østkredsen med det game Nibe Kommune og vestkredsen med den gamle Sejlflod Kommune - mens Nordkredsen dækker kommunen nord for fjorden plus det centrale Aalborg.

I alt kan cirka 450.000 mennesker stemme til valget i Nordjylland - og dermed få indflydelse på, hvilke af de cirka 80 kandidater, der bliver valgt til folketinget. Hvis valgmatematikken går op, bliver der valgt 20 nordjyder til folketinget.