02:19

1 af 2

Der er akut mangel på lærepladser

Der er ikke længere en kontant økonomisk præmie til virksomheder, der ansætter lærlinge. Og det kan mærkes på erhvervsskolerne, hvor situationen for mange elever mildest talt er presset.

- Det, virksomhederne siger, er, de har fyldt lærepladserne op sidste år, fordi de vidste, at præmiebonus-ordning sluttede ved årsskiftet. Så lige nu og her har vi altså et vakkum, siger Per Kristensen, der er centerleder for praktikcenter på Tech College i Aalborg.

Den særlige økonomiske præmie-bonus ordning, der tidligere er givet til virksomheder, som tager lærlinge, er faldet væk. Virksomhederne går dermed glip af 35.000 kr. pr lærling.

Formanden for Dansk Industri i Vendsyssel, Richard Fynbo, anerkender, at der er udfordringer på lærepladsområdet, men han har svært ved at se, at det har store konsekvenser på området, fordi den særlige økonomiske præmie-bonus ordning er reduceret fra 35.000 kroner til nul.

- Det er ikke en præmieordning, der afgør om, hvorvidt man tager en lærling ind eller ej, siger Richard Fynbo.

Per Kristensen fra Tech College i Aalborg mener derimod, den økonomiske præmie kan have afgørende betydning.

- Hvis man tager den lille mester, så er det klart, at de 35.000 kroner kan være det, der gør, at man siger ja til en lærling. Mens det selvfølgelig kan se anderledes ud for meget store virksomheder, siger Per Kristensen.

Den akutte situation bekymrer hos fagforeningen, Dansk El-Forbund. For alene inden for el-faget vælger 70 procent af virksomhederne lærlinge fra.

- Jeg synes, det er alvorligt og et stort problem, når man kan se, hvor meget der kommer til at ske i hele landet med alle de initiativer, der er taget, og som betyder, at der mangler faglært arbejdskraft. Og det er et stort problem, at man ikke tager det alvorligt og sørger for, at vores unge mennesker kan få en uddannelse, siger formanden for den nordjyske afdeling af Dansk El-Forbund, Jens Kristian Andersen.