Der er brug for brakjorden

Niels Busk fglæder sig over EU-beslutning.

Venstres medlem af EU's landbrugsudvalg, nordjyden Niels Busk glæder sig over, at der nu - for at imødekomme det stigende behov for fødevarer på verdensplan - er taget endnu et skridt i retning af landbrugsproduktion på markedsvilkår.

Et solidt flertal i Europa-Parlamentet vedtog onsdag at ophæve den tvungne braklægning af landbrugsjord de næste to år.

- Vi har brug for den jord nu for at imødekomme behovet for flere fødevarer. Den stigende efterspørgsel giver os samtidig mulighed for at skabe mere markedsøkonomi i landbruget og dermed skære i landbrugsstøtten, siger Niels Busk.