Der må igen fiskes muslinger

Foto: Christell Maria Iversen

Det er igen tilladt at fiske muslinger og østers i Limfjorden, meddeler fødevareministeren.

Nu kan der igen fiskes blåmuslinger og østers i Limfjorden. Dele af de naturbeskyttede områder bliver nemlig åbnet for muslingefiskeri efter samråd med eksperterne i DTU Aqua på Danmarks Tekniske Universitet.

Der har ellers været lukket for fiskeriet mens kvoterne for muslinger og østers er blevet forhandlet på plads. Kvoterne er nu på plads, og de betyder, at der kun kan fiskes 22.000 ton blåmuslinger i Løgstør Bredning og i Louns Bredning. Der er også sat en kvote på 200 tons østersfiskeri i Limfjorden. Fødevareministeren medgiver at det ikke svarer til hvad muslingefiskerne havde bedt om:

- Det afgørende er, at der tages hensyn til miljøet i de naturbeskyttede områder. Derfor har vi heller ikke kunne opfylde alle fiskernes ønsker. Det er vigtigt, at vi sikrer den rigtige balance mellem fiskeri og natur, siger Mette Gjerskov (S).

Senere på året vil Mette Gjerskov fremlægge en ny politik om muslingefiskeri, der dels vil indeholde en række principper for, hvordan og hvor meget fiskeriet må påvirke vandmiljøet, dels nogle bud på, hvordan fremtidens muslingefiskeri kan udvikles, så det belaster naturen mindre.

Forsiden lige nu