Foto: Iben Hedemann

Det må ikke ske igen

Skærpet opmærksomhed, mere kommunikation og bedre overgange. Det er nøgleordene i regionens handleplan, som skal forhindre en gentagelse af den tragiske sag, hvor en ung nybagt mor fra Frederikshavn opsøgte hjælp, men endte med at tage livet af sit nyfødte barn.

Onsdag var repræsentanter fra Sygehus Vendsyssel, Frederikshavn Kommune, Almen Praksis og Psykiatrien, samlet til et samarbejdsmøde for at analysere hele forløbet, med henblik på at kunne forebygge, at noget lignende kan ske i fremtiden, skriver Region Nordjylland i en pressemeddelelse.

- Vi er alle dybt berørte og meget kede af det, der er sket, og vi har stor medfølelse for den unge kvinde og hendes familie. Vi har derfor alle fokus på at forebygge, at noget lignende vil kunne ske i fremtiden, siger cheflæge i Psykiatrien, Morten Kjølbye.

På mødet onsdag blev der derfor truffet følgende aftaler:

* En skærpet opmærksomhed hos alle parter på nybagte mødre, der viser tegn på, at de ikke har det godt og har svært ved at tackle deres situation.

* De nuværende retningslinjer strammes op, således at der fremover kraftigt anbefales indlæggelse enten i somatikken eller psykiatrien. En konkret vurdering i det enkelte tilfælde skal afgøre, hvor det er mest hensigtsmæssigt.

* I situationer, hvor en nybagt mor ikke ønsker indlæggelse, (og hvor kriterierne for at tvangsindlægge ikke er opfyldt), vil den skriftlige kommunikation blive fulgt op med en omgående telefonisk kontakt til familien og de pårørende og hurtig telefonisk kontakt til de øvrige relevante parter - dvs. kommunen, herunder sundhedsplejen, den praktiserende læge. Det vil ske på førstkommende hverdag.

- På mødet i dag har vi haft et stærkt fokus på, hvordan vi kan intensivere og forbedre den kommunikation, der finder sted i overgangene mellem de forskellige systemer, oplyser Morten Kjølbye.

Der er også forventninger til, at de nye Fælles Akut Modtagelser i Hjørring og Aalborg fremadrettet vil kunne gøre en forskel for mennesker med alvorlige psykiske problemer. Fremover bliver der mulighed for, at patienten på stedet kan blive vurderet af en psykiatrisk sygeplejerske og/eller en psykiater.

- Der er allerede gode erfaringer med, at personale fra Psykiatrien dagligt tilser patienter i Akut Medicinsk Modtagerafsnit (AMA) på Aalborg Universitetshospital. Det sikrer en hurtig og kompetent psykiatrisk vurdering, konkluderer Morten Kjølbye.

Sundhedspleje, praktiserende læge og Psykiatrien vil fortsat drage omsorg for, at den unge kvinde og familien modtager støtte og samtaler i denne svære situation, lyder det fra regionen.