LIGE NU:

Dialog - frem for konflikt

NT og chaufførerne enige om at se fremad i fællesskab

Efter juli måneds uro omkring afspærring på busterminalen i Aalborg, fandt parterne på et møde hos NT fredag til enighed og satser fremover på at løse indbyrdes problemer gennem dialog frem for konflikt.

Chaufførerne har sat spørgsmålstegn ved de sikkerhedsmæssige forhold på Aalborg Busterminal. Der er for tiden opsat et midlertidigt hegn til at forhindre cyklister og fodgængere i at færdes i det lukkede område, hvor busserne holder parkeret.

På mødet var der enighed om at danne en hurtigt arbejdende gruppe, bestående af chaufførernes sikkerhedsrepræsentanter og repræsentanter fra vognmændene og NT, som skal se på sikkerheden på terminalen. Gruppen bliver indkaldt til møde i løbet af næste uge.

Nyt kontaktudvalg

Det er aftalt, at der fremover skal etableres et beredskab, hvor NT og chaufførerne i fællesskab kan imødegå evt. problemer og være i konstruktiv dialog i tilspidsede situationer. Det nye chaufførkontaktudvalg, som blev nedsat tidligere på året, skal være omdrejningspunkt for beredskabet.

Det er vigtigt med en mere åben dialog mellem parterne - og at alle chauffører føler de kan påvirke chaufførkontaktudvalgets arbejde. På forslag fra chaufførrepræsentanterne, vil NT nu stille en mailboks til rådighed, hvor chaufførerne kan fremkomme med forslag til emner, der bør tages op i samarbejdet mellem chauffører, vognmænd og NT.

Forslagene vil derefter indgå i chaufførkontaktudvalgets arbejde og giver dermed chaufførerne mulighed for at præge udvalgets dagsorden, og NT kan samtidig fange signalerne fra chaufførerne tidligere.