Din guide til EP-valget: Her er de nordjyske kandidater

11 partier og 169 kandidater stiller op til Europaparlamentsvalget, der afholdes 9. juni 2024.

Tusindvis af farverige valgplakater på lygtepæle og et hav af spøjse slogans.

Du er nok allerede blevet bombarderet med navne på de mange kandidater, der stiller op til Europaparlamentsvalget, der afholdes 9. juni 2024.

Og med 169 kandidater fra 11 forskellige partier, kan det måske være svært at finde ud af, hvem der skal have dit kryds og én af de 15 danske pladser i Europa-Parlamentet. 

Til Europa-Parlamentsvalget er der, modsat Folketingsvalget, kun én valgkreds. Du kan derfor frit stemme på alle kandidater, der er opstillet i Danmark. 

Men har du alligevel mest lyst til at vælge en nordjysk kandidat, så giver vi dig her overblikket over, hvem der stiller op fra Nordjylland: 

Her er de nordjyske kandidater:

Venstre:

 • Jakob Dyrman


Liberal Alliance

 • Carsten Normann


Danmarksdemokraterne

 • Kristoffer Storm
 • Claus Bisgaard Skovmose


Moderaterne

 • Barikan Solecki


Socialistisk Folkeparti

 • Melina Andersen


Socialdemokratiet 

 • Asser Mortensen


Enhedslisten

 • Per Clausen
 • Runa Friis Hansen
 • Stine Ry Andersen


Det Radikale Venstre

 • Philip Tarning-Andersen


Konservative

 • Flemming Kent Vesterby Agerskov
 • Nicklas Verne


Alternativet 

 • Anette Jensen Smith
 • Julius Schubring

Mød kandidaterne her:

PRINTFIL_JAKOB_5714-3843x2882-2560x1920

Jakob Dyrman

parti-logo

Jakob Dyrman

Mærkesager

 • EU's sikkerhedspolitik:
  Det skal være en fælles europæisk opgave at styrke EU's ydre grænser og kæmpe for det demokrati og fællesskab, EU hviler på.

 • EU og klimapolitik:
  De europæiske og nationale klimamålsætninger skal nåes for at nå den grønne omstilling, der er sat for perioden 2030-2050. Han vil derfor tænke i innovative løsninger, der kan fremme nye og eksisterende virksomheder.

 • Det indre marked:
  Forbrugerne skal sikres et gennemsigtigt marked, og der skal være mindre regelbureaukrati for virksomheder, således handel og vækst styrkes i Europa.

carsten-normann-ep24-768x1024

Carsten Normann

parti-logo

Carsten Normann

Fornuft og frihandelsfokus skal bringes tilbage i EU-politikken.

EU skal sikre frihed og fred, men også adressere nye centrale udfordringer som udvidelse af EU med lande mod øst, flygtningeproblematik, klima- og miljøudfordringer.

17

Kristoffer Storm (Æ)

Kristoffer Storm (Æ)

Spidskandidat for Danmarksdemokraterne.

Danmark skal tilbage til grundtanken med EU.

EU skal ikke være en virkelighedsfjern institution, der bruger sine kræfter forkert. EU skal fokusere på sin kerneopgave: At få styr på flygtningesituationen og EU's ydre grænser, at sikre frihandel mellem landene og fokusere på forsyningssikkerhed, så Danmark bliver mere selvforsynende og uafhængige i tilfælde af krig.

CLAUS-1-scaled

Claus Bisgaard Skovmose (Æ)

Claus Bisgaard Skovmose (Æ)

Mærkesager:

 • Frihandel

 • Forsyningssikkerhed

 • At gøre det nemmere at være dansker i EU.

Kæmper for fornuftig grøn udvikling af danske havne. Kæmper for fiskerierhvervet, landbruget, transportsektoren og hele produktionsdanmark. Danmark skal holde sig førende, bæredygtige og konkurrencedygtige i EU og på verdensplan.

Mindre EU og mere sund fornuft.

Capture

Barikan Solecki (M)

Barikan Solecki (M)

Mærkesager:

 • Et trygt og sikkert Europa
  Forsvaret skal konsolideres på flere niveauer, så der kan værnes om demokrati og tryghed.

 • Et europæisk fællesskab, der tager ansvar for miljø og klimakrisen
  Europa skal hurtigt og effektivt sikre den afgørende infrastruktur og fremme omlægning til energikilder, der ikke udleder CO2.

 • En retfærdig og gennemtænkt løsning på Europas migrationsudfordringer
  Der skal være en fælles europæisk strategi for håndtering af migranter, så de returneres, hvis de ikke opnår opholdstilladelse, mens forpligtelser og konventionerne skal overholdes.

Capture1

Melina Andersen

parti-logo

Melina Andersen

Vil mindske uligheden. De rige skal trække en større del af læsset, og derfor skal EU indføre en formueskat, så sammenhængskræften og en fælles fremtid sikres.

Landbruget skal levere deres andel af CO2-reduktionerne. Der skal være en koordineret og massiv indsats for at få solceller og vindmøller sat op. Afbrænding af overskudstøj skal forbydes, og reglerne for brug af farlig kemi, sprøjtegift og PFAS skal strammes.

EU skal ikke bestemme danskernes løn. Det skal ordnes mellem arbejdsgivere- og tagere. EU skal hjælpe med at bekæmpe social dumping, indføre ID-kort og sikre mere kontrol, så man trygt kan gå på arbejde i Europa.

am-hero-top

Asser Mortensen

parti-logo

Asser Mortensen

Ønsker et EU med fred, lighed og vækst, med fokus på de fælles værdier både internt i Europa og i udenrigspolitikken.

EU er et værdifællesskab der bygger på menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne. Disse værdier skal EU forsvare både i Europa og ude i verden.

Nordjylland går hvert år glip af millioner af kroner fra EU, fordi Limfjorden ikke er anerkendt som “indre vandvej”. De penge skal ud og arbejde i Nordjylland så hurtigt som muligt.

EU har nogle af verdens mest ambitiøse klimamål, og det er godt, men ikke helt godt nok. Vi skal sætte endnu mere ambitiøse mål og følge op med flere konkrete handlinger.

EU skal spille en aktiv rolle i verden, både for vores sikkerhed og for at sikre vores konkurrencedygtighed. Vækst og arbejdspladser i Europa, samt vores værdier skal være mål og danne grundlag for EU’s arbejde i verden og herhjemme.

Per Clausen

Per Clausen

parti-logo

Per Clausen

Spidskandidat for Enhedslisten.

Der skal være et andet europæisk samarbejde, end det EU står for.

Der skal forhindres forringelser og gennemføres forbedringer i EU.

Nationer skal sikres muligheden for at gå længere, end EU-reglerne kræver, når det handler om beskyttelse af miljø, natur, klima, arbejdstagerrettigheder m.v.

– Jeg er stolt over valget som spidskandidat for Enhedslisten og ser frem til at knokle sammen vores stærke kandidathold i valgkampen. Siden vi fik en plads i EU-Parlamentet i 2019, har vi været med til at sikre en lang række aftaler, der skaber et grønnere og mere demokratisk Europa. Det arbejde vil jeg fortsætte som medlem af EU-Parlamentet.

Kilde: Enhedslisten

runa

Runa Friis Hansen

parti-logo

Runa Friis Hansen

Mærkesager:

 • Styrk de demokratiske processer

 • Billige tog gennem Europa

 • Klima

stine

Stine Ry Andersen

parti-logo

Stine Ry Andersen

Mærkesager

 • Mine tre mærkesager:

  1. Ambitiøse klimamål – også i EU.

  2. Menneskerettigheder i centrum i EU.

  3. Et trygt europæisk arbejdsmarked.

philip-tarning-andersen_portraet

Philip Tarning-Andersen

parti-logo

Philip Tarning-Andersen

EU er nøglen til at løse problemet med, hvordan vi får skabt et CO2-neutralt samfund, som resten af verden også vil leve i.

CO2-kvotesystemet skal udvides, så alle udledninger tæller med. Metan og lattergas skal også inkluderes.

Energisystemer skal sammentænkes, så der kan laves et CO2-neutralt energisystem på den billigste og mest effektive måde med det rette mix af CO2-neutrale energiformer som vind-, sol-, vand- og atomenergi uden at spilde på ideologiske kæpheste.

Flemming-Agerskov_720x450_acf_cropped

Flemming Kent Vesterby Agerskov

parti-logo

Flemming Kent Vesterby Agerskov

Mærkesager:

 • Styrkelse af den europæiske sikkerhed:
  Klima er vigtigt, og miljø er vigtigt, men har man ild i sit hus, skal det slukkes først. Derfor skal vi først have stoppet aggressionen fra Putin. Han stopper ikke ved Ukraine. Derfor skal vi sikre vores sikkerhed og gøre op med truslen fra Rusland, der er støttet af Iran og Nordkorea. EU skal op i et andet gear sikkerhedspolitisk.

 • Klima:
  Klima og miljø hænger sammen. Det er en global udfordring, og derfor skal der også globale løsninger til. Det kan vi gøre med EU's økonomiske og befolkningsmæssige tyngde. Vi skal have fælles europæiske løsninger og en toldmur til dem, der ikke spiller efter vores regler, så vi ikke skyder os selv i foden.

 • Miljø:
  Vi skal også have en forbedret miljøpolitik. Vores fjorde lider, og der skal skabes mere natur. Det skal landmændene selvfølgelig kompenseres for.

Nicklas-Verne_720x450_acf_cropped

Nicklas Verne

parti-logo

Nicklas Verne

Mærkesager:

 • En grønnere fremtid

 • Fokus på europæisk sikkerhedspolitik

 • Flere borgernære beslutninger

"I EU har vi en række kvalitetsstandarder, som er vigtige at overholde. Derudover er det vigtigt, at vi i EU sikrer vores egen produktion af medicin. Men hvis andre lande lever op til de standarder, som vi kræver, så ser jeg dog ikke et stort problem med handel uden for EU. "

- Nicklas Verne til dr.dk

19071

Anette Jensen Smith

parti-logo

Anette Jensen Smith

Mærkesager

 • Stop brug af pesticider: Vores drikkevand er forurenet, og i over 50 procent af de aktive boringer, er der fundet pesticidrester. Og det tager 30-40 år for overfladevand at trænge ned og blive til grundvand. Det vil sige, at hvis vi stoppede med at sprøjte pesticider ud på markerne i dag, ville vi første se den fulde effekt af pesticidrester i vores grundvand om 30-40 år. Vores biodiversitet, dyr, planter og svampe, dør en smule hver dag. Vores åer, vandløb, fjorde og havet tæt på kysterne, er efterhånden blottet for levende fisk, på grund af udledning af næringsstoffer.

 • Flygtningepolitik: Vores fælles Europæiske flygtningepolitik skal i langt højere grad forholde sig til nuværende og kommende klimaflygtninge. Det nytter ikke at lukke Europa for flygtninge udefra, det forsvinder problemerne ikke af. Vi skal i langt højere grad fremme mulighederne for integration og konstruktivt arbejde for en mere inkluderende kultur og en langt bedre sameksistens. Mange lande i Europa har brug for arbejdskraften, og alle mennesker har brug for et sted uden krig, tørke, umenneskelig hede, oversvømmelser og andre naturkatastrofer. Jeg vil argumentere og arbejde for at alle lande i EU - uden undtagelse – skal bidrage til en ordentlig og værdig løsning for alle, med tanke på at de rige vestlige lande har et stort ansvar for de katastrofer der rammer nu og fremover.

 • Støtte til Bæredygtigt Landbrug: Landbrugsstøtten skal målrettes de økologiske, biodynamiske og regenerative landbrugsprojekter i EU. Det skal kunne betale sig at producere uden at forurene vores grundvand og ødelægge livet i vores fjorde og have. Det skal også kunne betale sig at behandle landbrugsdyrene godt. Derfor skal vi have helt nye kriterier for udbetaling af landbrugsstøtten, som stiller krav til bæredygtige produktionsformer og til dyrehold. Dvs. plads, græsning og ungernes ret til at være samme med deres mor, så længe de har brug for mælk.

Kilde: Alternativet

20438

Julius Schubring

parti-logo

Julius Schubring

Mærkesager:

 • EUs progressive klimapolitik

 • En digital EU

 • EU med globalt ansvar

Europa er projektet, som skal sikre vores fremtid og EU-Parlamentet er en afgørende brik på vejen derhen.

“The European Green Deal”, et dynamisk digitalt indre marked og en retfærdig EU med globalt udsyn, skal stå øverst på den europæiske dagsorden.

OM EUROPAPARLAMENTSVALGET

 • Der er afholdt direkte valg til Europa-Parlamentet hvert femte år siden 1979.
   

 • Hvert land bestemmer selv, hvordan valget skal foregå, men der skal sikres ligestilling mellem kønnene og hemmelig afstemning.
   

 • Valgretsalderen er 18 år, med undtagelse af Østrig, hvor den er 16 år.
   

 • Medlemmerne af Europa-Parlamentet har fået større indflydelse i EU gennem årene. EU’s love skal eksempelvis nu også vedtages i Europa-Parlamentet, hvilket ikke altid har været tilfældet.
   

 • I 2019 var der stor fremgang i valgdeltagelsen i Danmark. Stemmeprocenten steg – og hele 66,02 % af danskerne stemte. Ved forrige valg i 2014 var stemmeprocenten 56,3 %.
   

 • Der har ikke altid været direkte valg af medlemmer til Europa-Parlamentet. I de første år blev medlemmerne udpeget af de nationale parlamenter. I Danmark var en række af Folketingets medlemmer også udpeget til at være medlem af Europa-Parlamentet.
   

 • Den gamle ordning med at udpege medlemmer fra de nationale parlamenter svarer lidt til den måde, hvorpå folketingsmedlemmer i dag deltager i parlamentariske forsamlinger i NATO, FN og Europarådet. Man indførte sidenhen direkte valg til Europa-Parlamentet for at gøre EU mere demokratisk.
   

Kilde: eu.dk


Seneste nyt

fra Nordjylland