Dommens præmisser

Vestre Landsret har skærpet straffen til mor og stedfar, som mishandlede en nu 14-årige pige.

Her er den skriftlige præmis for Vestre Landsrets dom:

<i>Landsretten har begrundet straffastsættelsen således:
Ved strafudmålingen lægges vægt på de omstændigheder, der er beskrevet i byrettens dom. Hertil kommer den yderligere straf, der skal fastsættes for frihedsberøvelse, og at der også må lægges vægt på, at de tiltalte som mor og stedfar har været de primære omsorgspersoner for F, <u>at</u> de tiltaltes voldelige handlinger ofte havde karakter af meningsløse afstraffelser for ligegyldige eller indbildte forseelser, eller fordi F græd, <u>at</u> der har været tale om en jævnlig og systematisk mishandling over en flerårig periode, der er eskaleret over den sidste del af perioden forud for tvangsfjernelsen og endelig, <u>at</u> F utvivlsomt er blevet påført psykiske mén af de strafbare forhold, som hun har været udsat for.</i>