LIGE NU:

Drabssigtet dreng smidt af netportal

Po­si­ti­ve hil­se­ner fra ven­ner til den 15-åri­ge dreng, der er sig­tet for det såkaldte stadiondrab i Aalborg på Hen­rik Bjerremand Kris­ten­sen, blev i week­en­den for me­get for www.arto.dk, der luk­ke­de hans side ned.

Det skriver NORDJYSKE Stiftstidende.

I ste­det for hans pro­fil får man nu be­ske­den: Uøns­ket på Arto. Luk­ket per­ma­nent. Iføl­ge Anne Løh­de Rask, der er pres­se­an­svar­lig i Freeway ApS i Vi­borg, der ejer Arto, øns­ker man ikke, at en der er sig­tet for mord har en pro­fil på si­den. I en mail til NORD­JYSKE skri­ver hun, at Arto ikke vil have den 15-åri­ge læn­ge­re, for­di det han er sig­tet for no­get der er så fryg­te­ligt.

- Det kan vi ikke ac­cep­te­re på Arto. Der­for luk­ke­de vi i week­en­den for hans pro­fil, ly­der det fra Anne Løh­de Rask.

El­lers har Arto ikke man­ge kom­men­ta­rer. Fir­ma­et vil kun sva­re på skrift­li­ge spørgs­mål via mail. Fir­ma­et af­vi­ser, at luk­nin­gen skyl­des, at Arto er ban­ge for, at sa­gen skul­le give si­den et dår­ligt om­døm­me.

- Hans hand­ling har ikke no­get med Arto at gøre, så vi kan ikke se, hvor­for det skul­le give Arto dår­lig om­ta­le, skri­ver Anne Løh­de Rask.