ebh bank beroliger kunder

Efter den seneste tids medieomtale har ebh bank udsendt det det nødvendigt at melde ud over for

I den aktuelle situation, hvor ebh bank skal finde nye ejere, er det vigtigt at understrege følgende:

o Banken fungerer i fuldt omfang og bliver ikke lukket under den igangværende salgsproces.
o Banken betjener fortsat både privat- og erhvervskunder som hidtil.
o Indlån og udlån følger de indgåede aftaler.
o Kundernes indskud er sikret uanset størrelse.
o Hverken NetBank eller betalingskort bliver spærret, og alle pengeautomater er åbne.
o Alle kreditorer i ebh bank a/s er sikret deres tilgodehavende.