Ebh Bank tættere på ejerskifte

På et møde mandag blev banken og det statslige afviklingsselskab enige om at foretage en vurdering af EBH Banks aktiver og passiver, der kan danne grundlag for overdragelsen af bankens virksomhed til nyt ejerskab. Overdragelsen forventes at finde sted i n

Ebh Banks ledelse afholdt mandag et møde med formandskabet i det af staten oprettede aktieselskab i henhold til lov om finansiel stabilitet.Konklusionen på mødet blev, at der nu skal laves en vurdering af bankens værdi. Dermed bliver det også nemmere at få gennemført et ejerskifte.

Ebh Bank er omfattet af den statslige garantiordning indeholdt i lov om finansiel stabilitet, og kunderne har dermed fuld sikkerhed for deres indskud i banken, ligesom simple kreditorer er fuldt sikret. Bankens kunder vil således trygt kunne fortsætte som kunder i banken både før og efter, bankens aktiviteter overgår til et nyt ejerskab.

- Bankens kunder vil således trygt kunne fortsætte som kunder i banken både før og efter, bankens aktiviteter overgår til et nyt ejerskab. Vi håber, at vore kunder fortsat vil bakke op om banken, således at vi kan bevare vore afdelinger til glæde for vore mange kunder i Han Herred, hedder det i en pressemeddelelse fra Ebh Bank.