Efteruddannelse på dagpenge

Rasmus Prehn fra Socialdemokraterne, foreslår at folk, som har været fuldtids medlem af en a-kasse i ti år, kan efteruddanne sig på fulde dagpenge i tre år og halve dagpenge i ekstra to år.

<b>Rettes mod bestemte uddannelser</b>
Højst 2000 personer skal årligt kunne bruge ordningen, som rettes mod uddannelser med under to procent ledige. Listen med godkendte uddannelser revideres årligt, siger videnskabsordfører Rasmus Prehn til Politiken.

<b>Social- og sundhedsassistenter</b>
- Der er et klart socialt aspekt i forslaget. De, der i dag er ganske vellønnede, vil ikke være lige så motiverede til at søge som de lavtlønnede. Men eksempelvis kassedamer, social- og sundhedsassistenter og rengøringsassistenter har et større incitament, fordi forskellen mellem deres nuværende løn og fulde dagpenge ikke er så stor, siger Rasmus Prehn til avisen.

<b>Vil gavne veluddannede</b>
Forbundssekretær Per Christensen fra 3F er uenig. Ordningen vil "100 procent sikkert" gavne veluddannede, som har råd til dagpenge i flere år. Socialdemokraterne burde målrette ordninger til bestemte målgrupper, siger han til 3F&#39;s hjemmeside.

<b>Intet løntab</b>
- Hvis uddannelse skal være seriøst interessant for vores rengøringsassistenter og andre, der ikke er vant til at bruge uddannelse, skal de have sikkerhed for, at de ikke får noget løntab.

<b>Hverdagslivet vigtigt</b>
Uddannelsen skal tilrettelægges, så de kan klare uddannelsen, uden at hverdagslivet går i stykker. Og endelig skal der være jobmulighed bagefter. Derfor er jeg lidt lunken ud fra en lighedsbetragtning, siger Per Christensen.

<b>Forslaget til sommergruppemøde</b>
Han opfordrer Rasmus Prehn til at finpudse forslaget, inden det fremlægges i august på Socialdemokraternes sommergruppemøde i Holstebro.