LIGE NU:

Ekstra ambulance på Mors

På grund af vejarbejde spærrer Vejdirektoratet Vilsundbroen om natten i ugerne 49-51. Lukningen af broen gør det sværere for ambulancerne at nå frem som de plejer. Derfor sætter Region Nordjylland en ekstra ambulance ind i de tre uger. Den får base på Mors.

Fra den 2. december til den 20. december lukker Vejdirektoratet Vilsundbroen om natten på alle ugedage undtagen nætterne fredag- lørdag og lørdag-søndag.

Vilsundbroen er den vigtigste forbindelse mellem Mors og Thy, og lukningen gælder også for ambulance- og udrykningskøretøjer.

Det betyder, at ambulance og paramediciner fra Thisted ikke kan hjælpe på Mors, sådan som de plejer.

- For at give borgerne på Mors den bedst mulige behandling og den størst mulige tryghed, har vi derfor indsat en ekstra ambulance på Mors i de perioder, hvor broen er lukket. Samtidig har vi lavet en aftale med Region Midtjylland, så akutte patienter kan køres til Viborg Sygehus i stedet for til Sygehus Thy-Mors, siger leder af regionens præhospitale beredskab Poul Anders Hansen.

Den ekstra ambulance vil være bemandet med en paramediciner og køre i perioden fra klokken 23 om aftenen til klokken 5 om morgenen, hvor bro-reparationen står på.

- Med disse aftaler har vi sikret os, at borgerne på Mors ikke kommer til at mærke forringet tryghed, selv om broen er lukket. De fleste akutte patienter vil komme til Viborg, og særligt alvorlige patienter vil som i dag blive kørt til Aalborg Sygehus, dog via Skive, siger Poul Anders Hansen.

Når bro-arbejdet ophører 20. december, vender ambulanceberedskab og vagtlægeberedskab tilbage til det normale.