Elbiler til turister på Læsø

Pengeregn fra Indenrigs- og Socialministeriet. Læsø får penge til et forsøgsprojekt med el-biler til turisterne. Også penge til Jammerbugt, Mariagerfjord og Thisted kommuner.

<b>Fremme udviklingen i landdistrikter</b>
Indenrigs- og Socialministeriet har uddelt penge til ti projekter, som skal fremme udviklingen i landdistrikter i vanskeligt stillede kommuner.
Det drejer sig om:

687.000 kr. Læsø kommune: Forsøgsprojekt med el-biler på Læsø, som øens gæster kan bruge i stedet for at tage egen bil med
Det gavner miljøet og Læsøs omdømme.

275.000 kr. Jammerbugt kommune. Landdistritkspolitik vers. 2.0 - et samarbejdere mellem borgere og kommune.

125.000 kr. Mariagerfjord kommune. Den demokratiske løftestang.

675.000 kr. Thisted kommune. Vedvarende energi - transport

Indenrigs- og socialminister Karen Ellemann:
- Disse tilskud til konkrete projekter kan være med til at skubbe udviklingen i vanskeligt stillede områder i en gunstig retning, og derfor er det vigtigt med en statslig håndsrækning. Kommunalreformen har ført til en opprioritering af landdistriktsindsatsen i mange kommuner. To nye undersøgelser i Landdistriktsredegørelsen for 2009 viser således, at landdistriktspolitikken er en aktiv del af kommunernes dagsorden.

<b>Kommunale særtilskudsmidler</b>
Puljen er finansieret af de kommunale særtilskudsmidler til særligt vanskeligt stillede kommuner. En del af denne pulje går hvert år til kommunale forsøgsprojekter i landdistrikter - i år 3,6 mio. kr.

<b>Tidligere forsøgsprojekter</b>
Tidligere på året er der også blevet uddelt i alt 11,0 mio. kr. til forsøgsprojekter i landdistrikter fra den såkaldte Landdistriktspulje.

Forsiden lige nu