LIGE NU:

Elbiler til turister på Læsø

Pengeregn fra Indenrigs- og Socialministeriet. Læsø får penge til et forsøgsprojekt med el-biler til turisterne. Også penge til Jammerbugt, Mariagerfjord og Thisted kommuner.

Fremme udviklingen i landdistrikter
Indenrigs- og Socialministeriet har uddelt penge til ti projekter, som skal fremme udviklingen i landdistrikter i vanskeligt stillede kommuner.
Det drejer sig om:

687.000 kr. Læsø kommune: Forsøgsprojekt med el-biler på Læsø, som øens gæster kan bruge i stedet for at tage egen bil med
Det gavner miljøet og Læsøs omdømme.

275.000 kr. Jammerbugt kommune. Landdistritkspolitik vers. 2.0 - et samarbejdere mellem borgere og kommune.

125.000 kr. Mariagerfjord kommune. Den demokratiske løftestang.

675.000 kr. Thisted kommune. Vedvarende energi - transport

Indenrigs- og socialminister Karen Ellemann:
- Disse tilskud til konkrete projekter kan være med til at skubbe udviklingen i vanskeligt stillede områder i en gunstig retning, og derfor er det vigtigt med en statslig håndsrækning. Kommunalreformen har ført til en opprioritering af landdistriktsindsatsen i mange kommuner. To nye undersøgelser i Landdistriktsredegørelsen for 2009 viser således, at landdistriktspolitikken er en aktiv del af kommunernes dagsorden.

Kommunale særtilskudsmidler
Puljen er finansieret af de kommunale særtilskudsmidler til særligt vanskeligt stillede kommuner. En del af denne pulje går hvert år til kommunale forsøgsprojekter i landdistrikter - i år 3,6 mio. kr.

Tidligere forsøgsprojekter
Tidligere på året er der også blevet uddelt i alt 11,0 mio. kr. til forsøgsprojekter i landdistrikter fra den såkaldte Landdistriktspulje.