LIGE NU:

Elevplaner giver groteske arbejdsvilkår for lærerne

Haarders fikse ide om, at der skal udarbejdes elevplaner i folkeskolen, er endt i groteske tilstande. Selvom der er eksempler på lærere, der skal udarbejde hele 250 elevplaner, så har undervisnings­ministeren hidtil nægtet at tale om en forøget arbejdsbyr

- Man har indført elevplaner uden overhovedet at overveje konsekvenserne for lærernes arbejdsbyrde.

Men elevplanerne har vist sig at være den helt store tidsrøver, som for mange læreres vedkommende lægger beslag på mere end en hel arbejdsuge på årsbasis.
Og det, der stjæles tid fra, er det vigtigste overhovedet, nemlig undervisningen af og samværet med børnene, udtaler Pernille Vigsø Bagge, SF's uddannelsesordfører.

Hun fortsætter:
- Undervisningsministeren er i to omgange blevet bedt om at vurdere, hvor tidskrævende elevplanerne er, men har begge gange svaret udenom.

Men vi opfordrer ham nu til at erkende, at elevplanerne fører til forringet undervisning og stress blandt lærerne. Han er nødt til at indse, at bekendtgørelsen må laves om.