LIGE NU:

En besynderlig sag

En sag uden særlig omfattende jura - og meget få beviser, sagde retsformanden om Suldrup-sagen

- Der er tale om en besynderlig sag præget af uklarheder og problemer med beviserne.

Sådan sagde retsformanden torsdag formiddag i sin usædvaligt korte retsbelæring til nævningene.

Der er uklare og flere usandsynlige forklaringer - både fra den mordtiltalte datter, fastslog han.

Han mente der var beviser, der pegede både i retning af faderen og datteren som drabsmand.

Nævningene er nu igang med at vurdere sagen og træffe en afgørelse i skyldspørgsmålet.

Der ventes dom senere torsdag.