LIGE NU:

En fjerdedel uden pension

75 procent af de selvstændige i Nordjylland sparer op til pension - den fjerdedel, der ikke gør, risikerer at komme i økonomisk klemme.

75 % af de nordjyske selvstændige erhvervsdrivende sparer op til deres pension mod et landsgennemsnit på 77 %. Det betyder omvendt, at en fjerdel af de selvstændige i Nordjylland ikke har en pensionsopsparing, og at de dermed kan komme i klemme, når de på et tidspunkt forlader arbejdsmarkedet.

Det viser en ny undersøgelse, som MEGAFON har udført for ASE, Danmarks største a-kasse for selvstædige.

Tallene vedr. Nordjylland er en særkørsel, som ASE har fået udarbejdet til TV2/NORD.

Tallene vedr. Nordjylland viser, at de nordjyske erhvervsdrivende i højere grad end erhvervsdrivende i det øvrige land forventer at få et større økonomisk rådighedsbeløb end selvstændige i andre dele af landet, når de forlader arbejdsmarkedet. 11 % af de selvstændige forventer at få et større eller meget større råderum, når de forlader arbejdsmarkedet. På landsplan er niveauet 6 %.

En del af forklaringen er formentlig, at der er forholdsmæssigt mange landmænd i Nordjylland, og at en del af dem givetvis regner med på et tidspunkt at sælge deres gård og få et godt provenu ud af det. I Nordjylland ser 10 % af de adspurgte da også virksomheden som hele deres pensionsopsparing mod 6 % på landsplan.

Analysen viser endvidere, det især er de yngre iværksættere, som ikke sparer op til deres pension. De venter med pensionen til senere i deres erhvervskarriere. Det kan forklares med, at de gerne vil reinvestere i deres virksomhed mens den opstartes, og der således ikke er råd til en opsparing. Især yngre kvindelige selvstændige under 30 år sparer ikke op til pensionen.

Analysen viser imidlertid også, at såvel nordjyderne som de selvstændige i resten af landet har svært ved at finde ud af reglerne for pensionsindbetalinger. 5 % af nordjyderne vurderer selv, at de i "meget høj grad" har styr på pensionsreglerne, mens der omvendt er 14 % af de nordjyske selvstændige, som erkender, at de slet ikke har styr på reglerne. Det er den højeste andel blandt regionerne, og dermed er der et behov for oplysning og pensionsrådgivning i såvel Nordjylland som resten af landet.

Analysen viser, at de selvstændige primært får rådgivning fra deres bank og sekundært fra deres revisor.

Reglerne for pension gør dog ikke de selvstændige uinteresserede i pensionsforhold, for der er alligevel 30 % af de nordjyske selvstændige, som tænker på "pensionsspørgsmålet" i høj eller meget høj grad mod 26 % på landsplan.

Netop fordi reglerne er svære at forstå, tyder meget på, at det ikke er alle selvstændige, som er afvisende over for en obligatorisk pensionsordning for selvstændige, ligesom man kender flere steder i udlandet. Der er 37 % af de nordjyske selvstændige, som synes, at en obligatorisk pensionsordning for selvstændige vil være en god ide. På landsplan svarer 37 % ligeledes ja til en obligatorisk ordning. 43 % nordjyderne siger nej til en obligatorisk ordning mod 41 % på landsplan.

I de skandinaviske lande, Tyskland samt Holland er de selvstædige ved lov pålagt at spare op til pension.