Arkiv Foto: Nationalpark Thy

En million til Nordjyllands friluftsliv

15 nordjyske projekter er blevet støttet med i alt en million kroner fra Tips- og Lottomidler til friluftslivet.

Pengene skal blandt andet bruges på undervisning for skoleelever om Limfjorden og en friluftsbase i Nationalpark Thy.

Her er nogle af de projekter, der har modtaget støtte:

Sundby Mors Havn har fået 40.000 kroner i tilskud til en formidlingsstation, der skal lære børn og unge om naturen ved Limfjorden. Her går pengene til en trailer med waders, fiskenet og vandkikkerter. Skoler og institutioner på Mors, i Thy og på Salling vil kunne benytte traileren til oplevelsesture.

I Nationalpark Thy vil Naturstyrelsen etablere en friluftsbase med handicapvenlig bål- og grillhytte. Det projekt støttes med 77.500 kroner.

Stae Borgerforening har fået 80.000 kroner, som de vil bruge til at omdanne en brakmark til et naturområde med stier, sheltere og bålhytte.

Der har været over tusind ansøgning til midlerne, og efter første ansøgningsrunde er der blevet bevilget godt 24 millioner kroner - og her er en million altså gået til Nordjylland.

Alle kan søge støtte, og hvis du vil søge, kan du se mere på friluftsrådets hjemmeside.