Foto: TV2/Nord

Energitopmøde i Aalborg

Vindenergi var et af hovedpunkterne ved torsdagens energitopmøde i Aalborg. Men det er langt fra alle, der er lige glade for de store møller.

Danske beslutningstagere og eksperter på energi var torsdag samlet i Aalborg til energitopmøde for at diskutere udfordringerne og mulighederne i vedvarende energi. Men det er langt fra alle danskere, der synes, at for eksempel vindmøller er en god idé.

For samme dag, som energitopmødet finder sted i Aalborg, så har Peer Risager fra Agersted i Brønderslev Kommune sendt en klage til Natur- og Miljøklagenævnet på vegne af ham selv og fem naboer. For selv om han endnu kan nyde fred og ro i sin have, så har han udsigt til at blive nabo til seks 125 meter høje vindmøller blot 600 meter væk.

- Her ude på landet har vi det jo dejligt fredeligt med ro og idyl. Og når først de kommer op, så bliver der jo et virvar af støj og lavfrekvensstøj, siger Peer Risager.

Netop sager, hvor borgere kæmper imod opstilling af vindmøller, er noget, Thomas Kastrup-Larsen kender alt til fra sit hverv som politiker i Aalborg Kommune. På energitopmødet i Aalborg var det en af de ting, som han fortalte om.

- Vi har en udfordring i, at på et tidspunkt skal vi have mere vedvarende energi. Vindenergi er en af de rigtigt gode løsninger i forhold til det. Og så synes jeg, vi skal tage en god debat i forhold til, hvor vi placerer vindmøllerne henne. Men på et tidspunkt bliver man også nødt til at træffe nogle beslutninger, siger Thomas Kastrup-Larsen.b