LIGE NU:

Enighed om Mårup Kirkes Fremtid

Mårup Kirkes beliggenhed kun 9 meter fra kystskrænten nødvendiggør en stillingtagen til kirkens fremtid.

Skrænten forventes at rykke tilbage med 2-3 meter om året, hvilket forårsager store sikkerhedsmæssige problemer. Problemerne vedrører ikke kun publikums sikkerhed, og sikkerhed ved opsamling af gravrester fra den nedstyrtende kirkegård, men også en forureningsproblematik omkring blytaget. Yderligere er der mange æstetiske og følelsesmæssige forhold at tage hensyn til.

En enig "Kontaktgruppe for Mårup Kirke" (med repræsentanter for alle interessenter) har nu fastlagt en handleplan for Mårup Kirkes fremtid. Planen indebærer, at kirken ikke får lov til at skride ud over skrænten. I stedet vil kirken blive nedtaget kontrolleret til ca. 2 meters højde.

Det betyder, at publikum kan færdes sikkert i og omkring kirken, at opsamling af gravrester kan foregå uden risiko for nedstyrtende sten, og at blytaget ikke kommer til at udgøre et forureningsproblem.

Inventar og alle nedtagede byggematerialer vil blive opbevaret til en evt. senere anvendelse.

I takt med kystskræntens tilbagerykning nedtages murene således, at der til enhver tid holdes en afstand til skrænten på ca 6 meter.

Skov- og Naturstyrelsen, der ejer kirken, vil forestå arbejdet med nedtagningen.

- Jeg er glad for, at der nu er skabt enighed omkring kirkens fremtid. Der har været en konstruktiv dialog i kontaktgruppen, og vi har nu en handleplan, som alle bakker op om, siger skovrider Jesper Blom-Hansen i en pressemeddelelse.

Tove Marquardsen, formand for "Mårup Kirkes venner", og medlem af kontraktgruppen siger:

- Det er ingen hemmelighed, at vi arbejder for en kystsikring, men lykkedes det ikke, er vi glade for, at der er skabt sikkerhed for, at kirken får lov at blive liggende så længe som muligt.

I Lønstrup har en arbejdsgruppe sat sig for at samle midler ind til en senere genopførelse af Mårup Kirke. De søger efter en ny lokalitet, hvor ikke bare kirken skal genskabes, men også gerne den helt særegne stemning, der har gjort Mårup Kirke så kendt.