LIGE NU:

Enighed om skolestruktur i Hjørring

Den ny skolestruktur i Hjørring Kommune er på plads, Børne- og Undervisningsudvalget har i dag i enighed indstillet den ny skolestruktur til godkendelse i Byrådet.

Udvalget i enighed
En meget tilfreds udvalgsformand Ole Albæk siger:
- Vi havde de afgørende forhandlinger i dag kl. 11.00, og her viste det sig, at udvalget nu i enighed står bag den nye skolestruktur. Det giver et solidt fundament for fortsat udvikling af skolevæsnet.

Placering af 7. klasse
Det væsentligste punkt på dagens møde var beslutningen om placeringen af 7. klasse. Med udgangspunkt i princippet om den fasedelte skole går indstillingen på, at alle elever overflyttes til overbygningsskolen efter 6. klasse.

Overgangsfase
I en overgangsfase fastholdes 7. klasse på Astrup Skole og på Horne-Asdal Skole. Dette begrundes med skolernes størrelse og med, at de fysiske rammer på overbygningsskolerne ikke umiddelbart er til stede.

- For at fremme forsøgs- og udviklingsarbejde og for at tage hensyn til særlige lokale forhold kan et skolecenter fremsende ansøgning om dispensation fra principperne, fortæller Ole Albæk, der samtidig understreger, at der skal være tale om en samlet ansøgning fra skolecentret.

27 skoler i 10 centre
Den nye skolestruktur betyder, at de 27 skoler fortsætter, men at de bindes sammen i et formaliseret samarbejde i 10 skolecentre. To skoler, Lundergårdskolen og Muldbjergskolen, fortsætter uændret og 10. klasse samlet i et center, foreløbig med undervisning både i Hjørring og i Sindal.

Skolebestyrelser fastholdes
De lokale skolebestyrelser fastholdes, og der vil være lokale faglige ledere på alle skoler.
Der etableres et forretningsudvalg med repræsentanter fra alle bestyrelser i centret, som sammen med skolecentrets ledelse skal tilrettelægge det samlede arbejde i centret.

Lokalt engagement
- Udvalget lægger stor vægt på, at den nye struktur skal sikre en styrkelse af den faglige kvalitet og en bedre ressourceudnyttelse i centret, samtidig med, at det lokale engagement fastholdes. Vi vil med denne beslutning efterprøve, om det kan lykkes at kombinere ønsket om at fastholde den lokale skole med behovet for at fremtidssikre skolens undervisning, slutter en tilfreds udvalgsformand.

Tidsplanen
Såfremt Byrådet godkender indstillingen og tidsplanen, vil de nye ledelser blive udpeget i foråret 2008, og de nye forretningsudvalg påbegynde planlægningsarbejdet i efteråret 2008. Pr. 1. januar 2009 iværksættes strukturen formelt, men først til den 1. august 2009 vil eleverne fra 7. årgang blive tilknyttet de nye overbygningsskoler.

def_thumb,50_percent

play Ny lov skal hjælpe katte og deres ejere: - Vi håber, det kan gøre en forskel

240621 Karsten Lauritzen donerer bryllupsblomster

Plejehjem fik blomster fra politikers bryllup: - De er så smukke, vores borgere glemmer deres sygdomme for en stund

240621 Søren Brostrøm besøger vaccinationssted i Aalborg Øst

play Brostrøm stak selv nålen i Aalborg: - Tilslutningen har været helt fantastisk

25_seconds

play Nordjysk ø skriver Danmarkshistorie: Nu har sidste beboer på Læsø fået sit 2. vaccinestik

def_thumb,50_percent

play Ny lov skal hjælpe katte og deres ejere: - Vi håber, det kan gøre en forskel

240621 Karsten Lauritzen donerer bryllupsblomster

Plejehjem fik blomster fra politikers bryllup: - De er så smukke, vores borgere glemmer deres sygdomme for en stund

240621 Søren Brostrøm besøger vaccinationssted i Aalborg Øst

play Brostrøm stak selv nålen i Aalborg: - Tilslutningen har været helt fantastisk

Til forsiden

Til forsiden