LIGE NU:

Er din grund forurenet?

Det er Region Nordjylland i fuld gang med at afdække gennem et større detektivarbejde.

Gamle telefonbøger, handelskalendere, arkiver og tilsynslister fra 1950 og frem til i dag - det er redskaber, som medarbejderne i Jordforureningsgruppen i Region Nordjylland på bedste detektivmaner benytter, når de skal finde muligt forurenede grunde.

- Region Nordjylland har i dag en liste med ca. 10.000 grunde, der er eller måske er forurenede. Der kan dog være mange flere, fordi vi hele tiden får kendskab til nye stoffer eller brancher, der kan udgøre en risiko for miljøet. Et eksempel kan være smedeværksteder eller plast- og metalvirksomheder. Vi har ikke tidligere systematisk søgt efter disse brancher, men det gør vi nu. Det betyder konkret, at vi gennemgår telefonbøger, gamle lister og arkiver fra kommuner og amter og meget mere fra 1950 og frem for at finde de grunde, hvor de muligt forurenende virksomheder kan have været, siger Mette Lund Poulsen fra Jordforureningsgruppen i Region Nordjylland i en pressemeddelelse.
 
Region Nordjylland er for kort tid siden blevet færdig med udredningsarbejdet i Mariagerfjord Kommune. Her har regionen fundet ca. 750 nye grunde, som nu skal vurderes i forhold til jordforureningsloven.

Det vil sige, at Region Nordjylland skal vurdere om de grunde, der er fundet ud fra de gamle lister, kan være forurenede og skal undersøges yderligere. Der er ikke nødvendigvis forurening, bare fordi der har ligget en virksomhed, der har arbejdet med forurenende stoffer. Så mange grunde kan sandsynligvis hurtigt slettes fra listen igen.
I Mariagerfjord Kommune er de glade for kortlægningen.

- Det er med til at sikre borgerne bedst muligt, hvis de f.eks. skal sælge eller købe en ejendom. Derudover vil det også forebygge nye problemer i forbindelse med en eventuelt flytning af jord eller opførelse af nye boliger på en grund, siger Rikke Stilling, miljøtekniker i Mariagerfjord Kommune videre i pressemeddelelsen.
 
Medarbejderne i Region Nordjylland går nu i gang med at indsamle adresser i de øvrige 10 nordjyske kommuner efter samme opskrift som i Mariagerfjord Kommune. Arbejdet skal efter planen afsluttes i 2012.

Herefter har regionen en samlet liste over forurenede og muligt forurenede grunde, og medarbejderne i Jordforureningsgruppen kan prioritere indsatsen og afklare de grunde, hvor forureningen kan udgøre en risiko for grundvand og mennesker.

Se om din grund er forurenet her: