Erhversdrivende glemmer SKAT

Skattecentrene i Aalborg, Hjørring, Thisted og Skive mangler selvangivelser fra 4325 erhversdrivende. Forglemmelsen kan i sidste ende blive dyr.

Erhvervsdrivende der ikke har indsendt selvangivelsen til tiden, vil blive kontaktet af skattecentret i håb om, at der kan laves en aftale om hurtig indsendelse af selvangivelsen.

I modsat fald vil de af skattecentrene blive behandlet som modspillere af SKAT. De vil herefter skønsmæssigt blive skatteansat. Dette kan samtidig betyde, at den selvstændige erhvervsdrivende kan risikere at blive pålagt daglige bøder på mellem 500 kr. og 1.000 kr., indtil selvangivelsen afleveres.