Foto: Torben Christensen

Erhvervsuddannelserne rykker tættere på unge nordjyder

I fremtiden vil man komme til at mangle faglærte i Nordjylland. Derfor bliver der fra 2017 udbudt flere grundforløb 1 rundt i regionen.

Det bliver i fremtiden lettere for de nordjyske unge, når de vil starte på en erhvervsuddannelse.

Der vil nemlig blive udbudt flere af de såkaldte grundforløb 1 rundt omkring i Nordjylland, hvor unge kan starte på en erhvervsuddannelse lige efter grundskolen.

Det gælder blandt andet i Fjerritslev og Frederikshavn, hvor man fremover vil kunne vælge grundforløbet til kontor, handel, forretningsservice og til fødevarer, jordbrug og oplevelser.

Det er en nødvendighed, at adgangen til erhvervsuddannelserne bliver så god for de unge som overhovedet muligt, for vi kommer til at mangle mange dygtige faglærte i årene fremover. Og derfor er det ekstra vigtigt, at det geografiske udbud ikke i sig selv bliver en barriere.

Regionsrådsformand Ulla Astman

Det er resultatet af den nationale udbudsrunde på erhvervsuddannelsesområdet, som Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har offentliggjort for nyligt.

Det er Regionsrådet, der har rådgivet ministeren om behovet for placeringen af erhvervsuddannelserne, og regionsrådsformand Ulla Astman glæder sig derfor over det.

- Det er en nødvendighed, at adgangen til erhvervsuddannelserne bliver så god for de unge som overhovedet muligt, for vi kommer til at mangle mange dygtige faglærte i årene fremover. Og derfor er det ekstra vigtigt, at det geografiske udbud ikke i sig selv bliver en barriere, siger Ulla Astman i en pressemeddelelse.

I Nordjylland valgte 22 procent af de unge i 2015 at starte på en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. Selvom Nordjylland er den region, hvor flest unge vælger en erhvervsuddannelse, så er der stadig et stykke vej til den nationale målsætning om, at 30 procent skal vælge en erhvervsuddannelse efter grundskolen i 2025.

Det er med dette for øje, at Regionsrådet også i budgetforliget for 2017 valgte at sætte ekstraordinært fokus på erhvervsuddannelserne og muligheden for at få en praktikplads, forklarer regionsrådsmedlem Otto Kjær Larsen, som er formand for Udvalget for Vækst, Innovation og Kompetencer.

- Vi styrker indsatsen for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, og for samtidig at få flere virksomheder i Nordjylland til at se potentialet i at tage flere elever i fremtiden, siger Otto Kjær Larsen i en pressemeddelelse.

Indsatsen skal ses i kombination med en større indsats, som Vækstforum Nordjylland og de nordjyske erhvervsskoler arbejder på i øjeblikket. Samlet set vil der være både politisk fokus og midler til at lave udviklingstiltag i de kommende år, for på den måde at sikre, at Nordjylland også i fremtiden har kvalificeret faglært arbejdskraft.

Udbuddet afgør, hvor landets erhvervsuddannelser bliver placeret fra 2017 og de kommende 5-10 år.