LIGE NU:

Erhvervsuddannelserne vælges fra: Forældre tror, det bedste studiemiljø findes på gymnasierne

Mere end 8 ud af 10 forældre tænker over studiemiljøet, når de skal rådgive deres børn om valg af ungdomsuddannelse, og knap hver tredje forældre tror, det bedste studiemiljø findes på gymnasiet. Det viser en ny undersøgelse.

Sommeren står for døren, og det betyder, at niende og tiende klasseelever skal til at beslutte, hvilken ungdomsuddannelse de vil starte på, når ferien er slut.

I denne beslutning spiller forældrene en stor rolle, og det er ikke kun fremtidsdrømme og faglige interesser, der bliver diskuteret.

En ny undersøgelse som UUM Insight/You Gov har lavet blandt 1000 forældre til 14-21-årige børn, viser, at 46 procent af forældrene vægter studiemiljøet i meget høj grad, når der skal vælges ungdomsuddannelse efter folkeskolen.

Undersøgelsen viser også, at 29 procent af de adspurgte forældre tror, at det bedste studiemiljø er på gymnasierne, imens kun 5 og 3 procent, mener det er bedst på erhvervsuddannelserne – herunder EUD og EUX.

Undersøgelsen er lavede til forældreindsatsen Ditbarnsfremtid, som alle fem regioner i foråret besluttede sig for at forlænge til 2020. Formålet med indsatsen er at klæde forældrene bedre på til at tage snakken om valget af ungdomsuddannelse med deres børn. 

En undersøgelse viser, at 52 procent af de unge i 9. klasse i nogen grad eller i høj grad ville vælge en erhvervsuddannelse, hvis skolerne havde samme sociale miljø med fester og studiemiljø som på gymnasierne. Erhvervskolerne Aars er et af de steder, der har mærket manglen på interesse.