Foto: Bruno Stagsted

EU-aftale kan åbne for svineeksport til Rusland

I næsten et år har det været umuligt at eksportere svin til Rusland, men nu åbner en EU-aftale for at eksporten kan genoptages.

For knap et år siden, lukkede Rusland for importen af svinekød fra EU. Årsagen var et udbrud af svinepest i Polen og Litauen der førte til at heller ikke dansk svinekød kunne sælges til Rusland.

Det kostede 85 ansatte på slagteriet Danish Meat Company i Vrå jobbet, ligesom 160 medarbejdere på slagteriet Tican mistede jobbet, da afdelingen i Fjerritslev måtte lukke. Begge slagterilukninger var direkte affødt af Ruslands stop for import af svinekød fra EU.

Men nu er fremtiden begyndt at lysne en smule. En aftale mellem Rusland og EU-kommissionen betyder nemlig at det bliver op til de enkelte EU-lande at forhandle aftaler med Rusland på plads, der kan åbne for eksporten af svinekød igen.

- Det er absolut et skridt i den rigtige retning, men der er stadig langt til en normalisering af eksporten til Rusland. Aftalen gælder udelukkende biprodukter, så eksempelvis kamme, bove, nakker og skinker er ikke omfattet. Samtidig er den russiske valuta svækket mærkbart gennem de seneste måneder, så derfor kan man frygte, at købelysten fra russisk side vil være begrænset, siger Søren Tinggaard, der er underdirektør i Danish Crowns eksportafdeling i en pressemeddelelse.

Når aftalen kun åbner for eksport af biprodukter skyldes det den embargo, der er indført på fødevarer fra EU. Og her er biprodukter altså undtaget.

Eksporten kan først genoptages, når aftalen er forhandlet på plads, og derefter skal de enkelte produktionsanlæg inspiceres og godkendes af de russiske fødevaremyndigheder.