EU-retssag om Lille Vildmose

Danmark overtræder direktiver om fuglebeskyttelse og levesteder for sårbare dyr og planter. EU-Kommissionen har en retssag på vej mod den danske regering for dårlig forvaltning af den enestående natur i Lille Vildmose sydøst for Aalborg.

<b>EU skriver til Danmark</b>
Det meddelte kommissionen 29. januar i et brev til regeringen.
Danmark overtræder både EU&#39;s direktiv om fuglebeskyttelse og direktivet om levesteder for sårbare dyr og planter, mener EU-Kommissionen.

<b>Retssag</b>
Det fremgår af den såkaldte åbningsskrivelse, som er første skridt hen imod en retssag ved EF-Domstolen.

<b>Lille Vildmose</b>
Lille Vildmose rummer Vesteuropas største højmose og Danmarks bedste naturskov med en stor bestand af vildsvin og hjorte.
Hertil kommer ét af landets tre par ynglende kongeørne. Siden 1983 har Lille Vildmose været fuglebeskyttelsesområde i EU, og i 1998 blev området desuden udlagt som såkaldt habitatområde for sårbare dyr og planter.

<b>Startede i 2005</b>
I 2005 klagede Danmarks Naturfredningsforening til EU-Kommissionen over, at myndighederne fortsat tillader udvinding af spagnum i mosen. Det er den klage, kommissionen nu svarer på.
/ritzau/

Forsiden lige nu