EU retter søgelys mod omstridt testcenter

EU-Kommissionen kræver, at den danske regering fremlægger dokumentation for, at vindmølletestcentret i Thy ikke vil skade beskyttet natur og fugleliv.

Modstanderne af det omstridte nationale testcenter for kæmpevindmøller i Østerild i Thy får nu hjælp fra EU-Kommissionen, der retter søgelyset mod testcentret.

EU-Kommissionen kræver, at den danske regering fremlægger dokumentation for, at vindmølletestcentret ikke vil skade beskyttet natur og fugleliv. Det sker i forlængelse af en klage fra Danmarks Naturfredningsforening (DN) i august.

EU-Kommissionen har netop oplyst, at den kontakter de danske myndigheder for at få yderligere oplysninger om de forhold, som, DN mener, er i strid med EU-lovgivningen. Forinden har kommissionen lavet en såkaldt teknisk evaluering af DN's klage. Det er det første skridt mod en egentlig domstolssag mod Danmark om vindmølletestcentret i Østerild.

Kommissionen har valgt at gå videre med alle de kritiske forhold, som DN har påpeget. Det gælder blandt andet mulige skader på naturtyper og arter i Natura 2000-områder. Et andet fikspunkt i klagen er mulige negative påvirkninger på fugleliv samt bestanden af EU-beskyttede birkemus. 

- Kommissionens reaktion viser, som vi hele tiden har påpeget, at regeringens forarbejde ikke har været godt nok. Det er en sejr for os, at kommissionen går ind i sagen, siger René la Cour Sell, direktør i Danmarks Naturfredningsforening.

Det vides ikke, om kommissionen vil bede domstolen om at sætte et foreløbigt stop for projektet og dermed forhindre den planlagte skovfældning. 

- Men vinder vi sagen, vil det sætte stop for, at myndigheder og politikere kan placere industrianlæg i følsomme områder uden at sikre sig, at naturen kan tåle det, siger René la Cour Sell.

Den danske regering ventes ifølge foreningen at skulle levere deres uddybende dokumentation senest i juni.

Forsiden lige nu