Foto: Trygfonden

Færre badegæster ved kysterne

Kystlivredderne gør status efter en sommer, der har budt på færre alvorlige redninger i forhold til sidste år. Men livredderne har stadig haft travlt med forebyggende indsats.

Her i weekenden blev Livreddertårnene lukket for sidste gang denne sommer. Dermed er det tid til at gøre status over sommerens indsatser. I alt er der i år blevet gennemført 7637 indsatser i Nordjylland, hvoraf tre var livreddende aktioner.

Der har været færre alvorlige indsatser i forhold til sidste år - og det har givet livredderne bedre tid til at fortælle badegæsterne om sikker adfærd i og ved vandet.

- Vi har på strandene oplevet færre dage med oplagt badevejr. Men relativt set har der været mere end nok at lave for livredderne. For når der har været færre mennesker på strandene, har vores livreddere haft mulighed for at bruge ekstra tid på at træne deres færdigheder og på at oplyse badegæsterne om sikker adfærd i og ved vand. Vi tror på, at disse oplysende indsatser har en langvarig effekt på badesikkerheden, siger Anders Myrhøj, chef for drift og sekretariat, TrygFonden Kystlivredning.