Seneste nyt:

Færre indbrud i Nordjylland - men flere anmeldelser af vold

Generelt falder kriminaliteten i Nordjylland, viser en ny analyse fra Nordjyllands Politi. Antallet af indbrud falder, men politiet modtager omvendt flere anmeldelser om vold.

Efter flere år med deciderede indbrudsbølger rundt omkring i Nordjylland er der nu bedring at spore. En ny analyse fra Nordjyllands Politi viser, at antallet af indbrud er faldet fra 2009 til 2017.

Faktisk er antallet af indbrud blevet halveret på de otte år - fra 10.091 tilfælde af indbrud i 2009 til 4937 i 2017. Ifølge Nordjyllands Politi er det borgernes egen indsats, der har haft positiv indflydelse på antallet af anmeldte indbrud. Nordjyderne er nemlig blevet bedre til at være opmærksomme på deres egen og deres naboers boliger, og mange har tilmeldt sig nabohjælp. 

Det får ros med på vejen af politidirektør Anne Marie Roum Svendsen.

- Det er godt, at borgerne er blevet endnu mere årvågne. For vi ved, at det i den grad skaber utryghed for den enkelte at komme hjem til et hus, der er rodet igennem af ubudne gæster - og derfor kommer vi også til at fastholde fokus på bekæmpelse af indbrud, siger politidirektøren.

Flere anmeldelser af vold

Også på andre områder er kriminaliteten faldet i Nordjylland. Det gælder for eksempel røveri, tyveri og hærværk, som ikke optræder helt så tit i de nordjyske døgnrapporter, som de tidligere har gjort. I alt er antallet af sådanne anmeldelser faldet med 27 procent siden 2009.

Til gengæld viser analysen, at antallet af voldsanmeldelser er steget med 32 procent fra 2009 til 2017. I 2009 blev der anmeldt 1141 voldsforbrydelser, mens der er i 2017 blev anmeldt 1503 voldsforbrydelser. En stor del af stigningen er den såkaldt arbejdsrelaterede vold. Det udgør således 33 procent af anmeldelserne i 2017 mod kun 25 procent i 2013.

quote Al slags vold har store omkostninger for det enkelte menneske og for samfundet. Så det er sager, som vi tager meget alvorligt, og som vi sætter ind for at få opklaret.

Anne Marie Roum Svendsen, politidirektør

En forklaring på væksten i voldsanmeldelser kan være en øget anmeldelsestilbøjelighed blandt offentligt ansatte borgere, ligesom en ændret registreringspraksis kan være en del af forklaringen på stigende tal.

- Men det ændrer ikke på, at al slags vold har store omkostninger for det enkelte menneske og for samfundet. Så det er sager, som vi tager meget alvorligt, og som vi sætter ind på at få opklaret - så vi kan få stillet en gerningsmand til ansvar for ugerningen, understreger politidirektør Anne Marie Roum Svendsen.

Omvendt kan politiet konstatere, at vold i nære relationer og i nattelivet er faldet. For eksempel er nattelivsvolden faldet med 13 procent siden 2013.

Tættere på borgerne

Analysen fra Nordjyllands Politi viser også, at nordjyderne generelt har stor tillid til politiet, og at de føler sig trygge. Men de tal har tidligere været for nedadgående.

Derfor vil poltiet også i sit fremtidige arbejde være opmærksomme på nordjydernes tryghed.

- Trygheden er vores kerneydelse, og borgernes tillid til os er helt afgørende. Så vi skal have fokus på det nære politiarbejde. Vores forebyggelsesbetjente skal ud og møde borgerne, hvor de er. Og vi skal have vores mobile politistationer mere på hjul til målrettede indsatser og til at komme ud i lokalområderne i hele Nordjylland, fortæller politidirektør Anne Marie Roum Svendsen. 

Folks grænser for hvad de finder sig i er ændret