LIGE NU:

Faldende overskud i Hedegaard

Koncernens resultat for 2006 blev på 46,7 mio. kr. før skat mod 55,6 mio. kr. i 2005.

Selvom overskuddet blev 8,9 mio.mindre end året før, betegnes det som tilfredstillende af adm. direktør i Hedegaard-koncernen, Finn V. Nielsen.
- Resultatet blev nået under stadig vanskeligere markedsforhold, hvor vi er presset fra to sider. For det første blev konkurrencen på grovvaremarkedet som følge af den igangværende strukturrationalisering intensiveret meget i 2006, for det andet oplevede markedet meget store stigninger på råvarepriserne som følge af reduceret høst i EU og på globalt plan, siger Finn V. Nielsen til Landbrugsavisen.

I 2006 steg omsætningen fra 1.608 mio. kr. til 1.652 mio. kr., og samtidig faldt antallet af medarbejdere med 17 til 278. Den stigende omsætning er jævnt fordelt mellem Hedegaard Agro og Hedegaard Foods. For 2007 venter Hedegaard en omsætning på samme niveau som i 2006 og et resultat før skat på 35-40 mio. kr.

- De meget voldsomme og hurtige forandringer, vi i 2006 har set i forhold til både råvareforsyningen og konkurrencesituationen, vil fortsætte i de kommende år. Derfor er vores forventninger til 2007-resultatet er præget af en usikkerhed, der generelt er større, end vi tidligere har set, siger Finn V. Nielsen.