LIGE NU:

Fasedelt skole skal tiltrække lærere

Ny skolestruktur på vej i Hjørring. Politikerne i børne- og undervisningudvalget præsenterede i dag en ny model for fremtidens skole.

Elever skal fremover inddeles i tre faser fra børnehaveklassen til og med 9. klasse. Det lokale engagement skal styrkes, og der skal være en fælles pædagogisk rød tråd gennem hele skolegangen.
Det skal ske via skolecentre, fælles ledelse og ikke mindst at nedlægge 7. klasserne på de skoler der er så små at der ikke er "faglig bæredygtighed".
Det drejer sig om skoler hvor der er færre end 100 elever på klassetrinene fra børnehaveklasse til 7. klasse.
Det er udsigten til over de næste fire år at miste 900 elever og dermed 14 millioner kroner fra skolevæsnet, der får politikerne til at tænke i en udvikling af skolesystemet, der har som mål at gøre det attraktivt for lærere og elever at vælge folkeskolerne i Hjørring til.
Det er ikke en sparerunde - derimod en løsning der kræver flere penge til området - og det skal byrådet i Hjørring tage endelig stilling til i december. Den nye skolestruktur ventes indført allerede fra skoleåret 2008.