Fejl hos Brønderslev Kommune

Revisionsselskab har fundet en del fejl i bevillingssager hos Brønderslev Kommune. Fleksjob- og kontanthjælpsområdet kritiseres.

<b>Administreres ikke hensigtsmæssigt</b>
Det bemærkes fra revisionen, at fleksjobområdet og kontanthjælpsområdet ikke administreres hensigtsmæssigt og betryggende, som det hedder i revisionssprog.

<b>Stor personaleudskiftning</b>
Jobcenter Brønderslev peger selv på, at der har været stor udskiftning i personalet inden for kontanthjælpsområdet, mens der på fleksjobområdet nu er blevet opnormeret, ligesom hele afdelingen har fået ny leder.

<b>Nyt it-system</b>
Desuden er der nu indført et nyt it-system. Det skulle betyde færre fejl.

<b>Tilsyn og kontrol</b>
Ledelsen har skærpet tilsyn og kontrol, og samtidig har man arbejdet meget intenst med arbejdsgangsbeskrivelser for at øge medarbejdernes opmærksomhed på deres handlinger samt sikre, at den enkelte medarbejder rent faktisk har et grundlag at arbejde ud fra.

<b>Politiker beklager</b>
Den politisk ansvarlige, formand for Beskæftigelsesudvalget, Carsten Jespersgaard, beklager de nævnte sager:

- Jeg ved, at man arbejder tæt med det i Jobcenteret. Men ting tager desværre tid. Heldigvis har vi nu fået et nyt IT-system, som skulle rette op på (nogle af) problemerne - de øvrige problemstillinger arbejder vi intenst på. Men vi må også erkende, at det her ikke er godt nok, for det er jo dels borgernes penge og dels borgernes tilværelse, vi sidder og forvalter. Og så skal der være så få fejl som absolut muligt. Jeg forventer også, at det får betydning, at området har fået tilført flere ressourcer via beslutninger i byrådet.
Carsten Jespersgaard forventer, at alle problemer først er løst ved årets udgang, da IT-systemet først for nyligt er indført.

Sagen har bl.a. været drøftet i Beskæftigelsesudvalget, hvor man tog revisionens beretning til efterretning.