Arkæologer fra Nordjyllands Historiske Museum har lavet flere undersøgelser omkring Frejlev og fundet rester af bebyggelse. Her er det et jernalderhus markeret med landmålestokke, som ligger side om side med et nyt parcelhus. Foto: Nordjyllands Historiske Museum

Flere dragtsmykker fra perioden 400 e.kr. til 700 e.kr. er fundet i området ved Frejlev, og det kan tyde på, at beboerne har været særligt rige og haft en form for særstatus. Her er det et ovalt skålspænde fra 700-tallet fundet med metaldetektor. Foto: Nordjyllands Historiske Museum

1 af 2

Fingrene i mulden: Se udgravning af jernalderby

Er du nysgerrig på fortiden, kan du på søndag komme helt tæt på den, når der er åbent hus ved en udgravning ved Frejlev.

Nordjyllands Historiske Museum har siden sensommeren været i gang med arkæologiske undersøgelser forud for anlæggelsen af en ny boldbane vest for Frejlev Skole.

Søndag holder museet i samarbejde med Aalborg Kommune åben udgravning. Her vil der være mulighed for at få rundvisninger på udgravningsfeltet, snakke med arkæologerne, høre om de spændende fund og se genstande.

I forbindelse med at Frejlev er vokset, har museet siden 2012 lavet flere undersøgelser i området. Her er der fundet rester af bebyggelse helt tilbage fra yngre stenalder og op til yngre jernalder. Altså et tidsrum på omkring 2.500 år.

Under den nuværende udgravning er der fundet omkring 40 hus-tomter, der udgør resterne af en landsby fra jernalderen. Landsbyen har ligget med god adgang til agerland og engarealer og ikke mindst til Limfjorden.

Sideløbende med udgravningen er der blevet fundet dragtsmykker (se billede 2) fra tidsrummet ca. 400 e.kr. til 700 e.kr. med metaldetektor på arealet. Disse fund kan betyde, at området har haft en form for særstatus, måske som en nu forsvunden begravelsesplads. Eller måske vidner smykkerne om særligt rige beboere på bopladsen. Langs Limfjorden kendes flere pladser med mange metalfund fra jernalderen. Disse pladser har sandsynligvis været knudepunkter i et netværk, hvor folk har handlet og indgået alliancer med hinanden.

Arkæologerne fra Nordjyllands Historiske Museum er ved at lægge sidste hånd på undersøgelserne og forventer at være færdige ved udgangen af september måned.

Åben udgravning

Søndag 27/9 kl. 10-14
Udgravningen er stik vest for Frejlev Skole (Frejlev Skolevej 7, 9200 Aalborg SV).
Man kan bruge skolens parkeringsplads og så gå.