00:34

Hver fjerde nordjyde har oplevet vold på jobbet.

Foto: Kristian Brasen

1 af 2

Fire af ti nordjyske socialpædagoger udsat for vold på jobbet

Det er fuldstændig uacceptabelt, at 40 procent af socialpædagogerne i Nordjylland har oplevet vold på jobbet det seneste år. Det mener regional formand.

Fire ud af ti socialpædagoger i Nordjylland har i løbet af det seneste år oplevet at blive udsat for fysisk vold på deres arbejde - mange af dem mere end én gang. Det viser en ny undersøgelse blandt nordjyske medlemmer af Socialpædagogernes Landsforbund.

Men det går altså ikke, mener Peter Kristensen, som er formand for Socialpædagogerne Nordjylland.

- Det er fuldstændig uacceptabelt, at så mange socialpædagoger bliver udsat for vold på arbejdspladsen, siger Peter Kristensen.

De mest udbredte former former for fysisk vold er slag, skub, kradsen, niv og spark. Men der er også tilfælde af overfald og kvælningsforsøg anført i undersøgelsen. Og det er sjældent enkeltstående tilfælde. Langt fleste af de socialpædagoger, der har deltaget i undersøgelsen, angiver, at de har været udsat for vold flere gange. 16 procent svarer, at deh ar oplevet det mere end 20 gange de seneste 12 måneder.

- Det tyder på, at fysisk vold for nogle socialpædagoger nærmest er en del af dagligdagen på deres arbejde, og det må det aldrig nogensinde være, siger Peter Kristensen.

Udover den fysiske vold har 36 procent af deltagerne i undersøgelsen også oplevet psykisk vold og trusler fra borgere. Og begge dele af problemet skal løses af arbejdsgiverne, som tit er Region Nordjylland eller kommunerne. Det mener Socialpædagogerne Nordjylland.

- Det er noget, som de må tage meget alvorligt. Socialpædagogerne Nordjylland vil gerne samarbejde og hjælpe kommunerne, regionen og andre arbejdsgivere med at nedbringe antallet af voldstilfælde. Jeg regner bestemt ikke med, at der er arbejdsgivere, som synes, at det er i orden, at deres medarbejder bliver udsat for vold på arbejde, siger Peter Kristensen, som peger på, at faglighed kan forebygge konflikter.

Det er dog kun et fåtal af de mange voldstilfælde, der bliver anmeldt til Arbejdstilsynet. Og det er bekymrende.

- Skader efter fysisk og psykisk vold kan sagtens komme med forsinkelse, og det kan ofte være en lille ting, som efterfølgende udløser en reaktion. Derfor er det af hensyn til medarbejdernes retssikkerhed vigtigt, at alle voldstilfælde bliver nameldt til Arbejdstilsynet eller på anden måde registreret, så dokumentationen er i orden, siger Peter Kristensen.