LIGE NU:

Fisk og skaldyr tilbage i Limfjorden

Limfjorden myldrer af liv igen, konstaterer havbiologerne.

Efter at have været næsten fisketomt efter 20 års tilbagegang myldrer det på ny med både fisk og skaldyr i Limfjorden.

Under et togt med prøvefiskeri i dele af det vestlige Limfjorden og i Skive Fjord er havbiologerne truffet på store mængder fladfisk, hummer, østers og blåmuslingeyngel, oplyser seniorrådgiver Erik Hoffmann fra DTU Aqua (tidligere Danmarks Fiskeriundersøgelser).

- Der har været kolossalt store mængder fladfisk, hummer og østers alle vegne. Og der er store østers og store hummere. Vi skal helt tilbage til 1950'erne eller før Den Anden Verdenskrig for at have konstateret hummere af samme størrelse, vi har fanget nu, siger Erik Hofmann.

Også en enkelt stor pighvar kom i havbiologernes trawl. Og sådan en har Erik Hoffmann aldrig været med til at fange i Limfjorden i de 25 år, han har deltaget i prøvefiskeriet.

Fremgangen varsler samtidig godt nyt for erhvervsfiskeriet, som der lige nu er flere penge i, end der var før Den Anden Verdenskrig, påpeger Erik Hoffmann. Det skyldes, at fiskerne nu også går efter østers og blåmuslinger, som man ikke udnyttede dengang. Årligt lander limfjordsfiskerne for omkring 130 millioner kroner.

Myldret af liv vil dog forsvinde, hvis Danmark i år får en lang, tør og vindstille sommer, der igen vil sætte fart i
iltsvindet. Da dør muslingeyngel i stort tal, mens fiskene stikker af gennem Thyborøn Kanal til Vesterhavet.