Fiskeforbud er panik

Boblerevet skal beskyttes bedre siger WWF Verdensnaturfonden

Kattegat-fiskerne raser mod et forslag om udvidet fiskeforbud i et område ved Hirsholmene. Forslaget kommer fra Verdensnaturfonden, som mener, et særligt boblerev i området bør beskyttes i langt højere grad, end det bliver i dag.

Verdensnaturforbundet vil nu have et udvidet fiskeforbud omkring boblerevet, der kan sammenlignes med de tropiske koralrev.

Fiskerne fra Strandby mener, et forbud vil være en panikhandling.

- Det er panik at sende sådan et forslag ud. Vi har jo i årevis vidst, at boblerevet er der, og vi bevist, at vi kan fiske uden om. Vi har ingen interesse i at ødelægge noget, og der er ingen fiskere, der går ind der, for revet vil ødelægge vores fiskeredskaber, siger Claus H. Pedersen, der er formand for Strandby Fiskeriforening.

Biolog ved Kattegatcentret i Grenå, Rune Kristiansen, ved godt, at fiskerne tager store hensyn til det særlige boblerev, men han kan alligevel godt se fornuften i at udvide fiskeforbuddet.

- Biologisk set er det et meget sjældent område, ikke bare for Danmark men for hele verden. Boblerevet kan sammenlignes med de tropiske koralrev, så det er af stor værdi, og hvis der sker boblerevet noget, så vil det være et stort tab for Danmarks naturarv, siger Rune Kristiansen og tilføjer,

- at Danmark gennem en lang række internationale aftaler har forpligtet sig til at beskytte boblerev, og netop boblerev har derfor også indgået i høringen om nogle af de danske havområder, der kendes under navnet Natura 2000, som netop er afsluttet.

Kattegatfiskerne fanger rødspætter, brislinger og sild i området omkring Hirsholmene - og et totalt fiskeforbud i vil få alvorlige konsekvenser, mener formanden for Strandby-fiskerne.

-  Vi er generelt i mod enhver restriktion, da begrænsninger giver os mindre chance for at overleve som fiskere. Og for hver gang der kommer begrænsninger, så forsvinder der en fisker. Det er livsnødvendigt for os, at vi har adgang til havet og havbunden, siger Claus H. Pedersen.

Fakta om boblerev

Danmark er det eneste sted i Europa, hvor der findes aktive boblerev.

Boblerev er yderst sjældne  og  blev først opdaget for en snes år siden. Danmark er det eneste sted i Europa med aktive boblerev. Faktisk er de så unikke, at mange mener, de burde komme på FN’s særlige liste over verdensnaturarv. Som sagerne står i dag, eksisterer der ingen særlig beskyttelse for dette unikke stykke danske natur, men ny lovgivning på vej vil måske ændre det i fremtiden. Det tager et boblerev omkring 40.000 år at blive dannet, og et ødelagt boblerev kommer aldrig igen.

 

Boblerev er opstået ved, at metangas er steget op gennem havbunden og har skabt revets materiale ved en kemisk proces, hvor restprodukter fra bakterier der lever af gassen har bundet sandet sammen i en struktur, der er hård som cement. Gennem årene er sandet så blevet skyllet væk, så boblerevene er kommet til at stå frit på havbunden i mærkelige søjlelignende formationer. Visse steder kommer der stadig gas op fra bunden og ved havblik kan man være heldig og se fænomenet ”champagnebrus”, hvor gasboblerne kommer helt op til overfladen.

 

Selve boblerevet er bevokset med tang, alger og farverige planter som søanemoner, sønelliker og dødningehånd. Ofte rejser revene rejser sig flere meter op som unikke strukturer i flere meters højde fra havbunden. Desuden er revene levested for et væld af fisk som eks. sej, torsk og kuller og andre dyr og vigtige skjulesteder for fiskeyngel. I mange af hulerne i revene lever også sorthummere.

 

Hirsholmene er en øgruppe, der ligger i Kattegat ca. 7 km fra Frederikshavn og dækker et havområde på 4.251 ha. I havet omkring Hirseholmene findes store stenrev og boblerev. Forekomsten af boblerev er af meget høj kvalitet, idet der er både findes enkeltstående søjler og store huledannende formationer. De mange huler huser mange dyr, bl.a. søanemoner, læderkoraller, dødningehånd, børsteorme, søpindsvin og hummer. I alt er der fundet mere end 100 forskellige dyrearter.

 

(kilde: WWF Verdensnaturfonden)

Forsiden lige nu