02:02

I FF Skagens lagerhaller er der bjerge af fiskemel. Men bjergene bliver måske ikke så høje i fremtiden, efter at EU har lavet en fiskeriaftale, der betyder, at der må fiskes 22 procent færre brisling i Østersøen næste år. Foto: Lone Vad Dam (arkiv)

1 af 2

Fiskemelsfabrik frygter for fremtiden

En ny fiskeriaftale i EU betyder, at der må fiskes 22 procent færre brisling i Østersøen næste år. På fiskemelsfabrikken i Skagen, der lever af blandt andet brisling, frygter man, at det i sidste ende kan betyde, at man må fyre medarbejdere.  

EU-fiskeriministrene nåede fredag aften til politisk enighed om en aftale for næste års fiskeri i Østersøen. Aftalen betyder blandt andet, at der må fiskes 22 procent færre brisling næste år. Det er man langt fra tilfreds med på fiskemelsfabrikken FF Skagen. 

- Jeg er bange for, at virksomheden på sigt ikke vil blive ved med at være levedygtig. For vi skal have råvarer for at kunne producere, og det her får kæmpe betydning for vores tilførsel af råvarer, siger Jens Borup, bestyrelsesformand i FF Skagen. 

En tredjedel af fiskemelet, der produceres af FF Skagen, er lavet af brisling. Det svarer til 100.000 tons fiskemel. Derfor frygter virksomheden, at den nye fiskekvote får alvorlige konsekvenser for omsætningen.

- I de sidste ti år har vi levet med, at vi skulle ud at finde nye råvarer, og det bliver jo sværere og sværere. I sidste ende kan det betyde nedlæggelse af arbejdspladser, siger Jens Borup. 

Det er EU, der bestemmer, hvor mange fisk de danske fiskere må fange. Det er femte år i træk, at man reducerer brislingkvoten i Østersøen.

- Vi er nødt til at lytte til de biologer, der siger, at fiskebestandene har brug for et mindre fiskeritryk. Når der så er lavet en handleplan for det, kan vi give fiskerne lov til at fiske mere igen, siger Bjarne Laustsen (S), der er medlem af Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris sammensætning

I Danmarks Fiskeriforening er man generelt tilfreds med den nye fiskeriaftale, men ikke med den nye fiskekvote for brisling: 

-  Der er ikke problemer med brislingbestanden i Østersøen. Det er teknikaliteter, der gør, at man mener, at kvoten skal reduceres. Det kommer til at gå ud over fiskerne, og det er ikke rimeligt, siger Svend Erik Andersen, der er formand i Danmarks Fiskeriforening. 

Der er i dag 115 medarbejdere hos FF Skagen, og i virksomheden håber man, at der fortsat vil være arbejde til alle medarbejdere trods nye fiskekvoter.