Fiskepakhus ved Thorup Strand

Frisk fisk af høj kvalitet og fiskeri, der bevarer en unik kystkultur og skåner naturen. Det er hovedtankerne i Thorupstrand Kystfiskerlaug, Thorupstrand Fiskeriforening og Han Herred Havbådes planer for et nyt fiskepakhus ved Thorupstrand.

Byggeriet støttes af blandt andet Realdania og Den A. P. Møllerske Støttefond med 5 mio. hver især.

Pakhuset får faciliteter til at håndtere fisk - fra bådene lander på stranden, til de sendes ud til forbrugerne. Visionen er at bevare det naturskånsomme kystfiskeri og videreudvikle det som nicheproduktion.

Og dermed bevarer arbejdspladser og den særlige kystkultur i et yderområde.

Det er Anna-Mette Exner, der har lavet skitseforslaget til huset, og det er formet efter de andre huse omkring det. Huset får saddeltag, der er en kendt bygningsform langs den jyske vestkyst. Facaderne bliver bygget i materialer, der passer til miljøet på stedet. Indvendigt bliver alle overflader i de rum, hvor fisken skal bearbejdes og opbevares, lette at gøre rene.

Efter planen står det nye pakhus færdigt til næste sommer.