Fiskere: Aftale med Norge går i den forkerte retning

For første gang i 10 år får danske fiskere flere torsk at fiske efter i Nordsøen og Skagerrak. Men aftalen går alligevel i den forkerte retning, mener fiskerne.

Når det gælder torsk og rødspætte, kan danske fiskere næste år glæde sig over bedre fangstmuligheder i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat.

Men EU's årlige fiskeriaftale med Norge trækker
alligevel i den forkerte retning, siger Flemming Ebey
Kristensen. Han er formand for Danmarks Fiskeriforening, der er utilfreds med, at torskekvoten ikke forhøjes mere, og at kvoterne for blandt andet sild, kuller og hvilling beskæres.

- Det er dejlig med torsken og rødspætten, men vi har mistet på de fleste andre arter, og det er ikke godt for de danske fiskere. Aftalen kommer ikke til at betyde så meget for, om fiskerne må dreje nøglen om, men der er tendens til, at vi hvert år mister lidt i den samlede balance. Alt i alt trækker aftalen i den forkerte retning, siger Flemming Ebey Kristensen til Ritzau.

De største nedskæringer rammer silden i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, hvor kvoterne beskæres med over 40 procent på grund af flere års nedgang i bestanden. Det kompenseres de danske fiskere
og den hjemlige fiskeindustri dog for med en aftale med andre lande om Nordatlanten, hvor sildekvoten forhøjes med 10 procent.

/ritzau