02:52

Størrelsen af tobiskvoterne er under stor debat. Foto: TV2/Nord

1 af 2

Fiskere: Der er masser af tobis

Fiskerne er ikke enige i de konklusioner, som biologerne er kommet frem til omkring en forhøjelse tobiskvoten og vil nu tage det op på et møde med DTU Aqua.

Fødevareminister Dan Jørgensen og biologerne fra DTU Aqua frygter for, at tobisbestanden er truet, og at det derfor ikke kan komme på tale at arbejde for en kvoteforhøjelse, der ellers vil sikre masser af arbejdspladser i de vest- og nordjyske havne.

Biologernes konklusioner svarer dog slet ikke til den virkelighed, som de danske tobisfiskere ser, når de fisker i Nordsøen.

Derfor vil Danmarks Fiskeriforening PO nu benytte et møde med DTU Aqua mandag til at få en grundig gennemgang af de konklusioner, som biologerne har lagt til grund for at afvise fiskernes krav om en øjeblikkelig kvoteforhøjelse.

- Befolkningen får det klare indtryk, at bestanden af tobis er truet, hvis vi får en forhøjelse af kvoten på 30 procent. Det er helt ude af proportioner og stemmer slet ikke overens med den virkelighed, som vores fiskere oplever. Og hvis man i tvivl, kan man jo bare tage en tur ned i havnene for at se, hvor mange fartøjer der ligger og venter på at kunne få losset deres fangstsiger Svend-Erik Andersen, formand for DFPO.

Fødevareministeren frygter, at man risikerer, at der så ikke er noget at fange i fremtiden, hvis man giver fiskerne den forhøjelse af kvoterne, som de har ønsket.

- Vi er meget tvivlende over for de tal, som vi har set fra DTU Aqua, og vi skal vende hver en mulig sten i et forsøg på at sikre, at fiskeriet kan fortsætte længst muligt, siger Svend-Erik Andersen.

Svend-Erik Andersen understreger, at det er et krav fra fiskerside, at der udvikles en holdbar metode til vurdering af tobisbestanden, der tager hensyn til de aktuelle og naturgivne svingninger, der vil være i bestanden. Samtidig vil man væk fra den forvaltning, der fordeler tobiskvoten på områder, fordi de gør det umuligt at fiske kvoterne op på rentabel vis.

Baggrund

Den danske tobiskvote er på 330.000 tons i 2015, men den er fordelt på områder, hvor den største andel er i Område 3 (179.000 tons), mens der er afsat 125.000 tons i Område 1 (Doggerbanke).

Foreløbig er der landet over 50 % af kvoten fra Område 1, mens der fra de øvrige områder er landet under 5 % - her skønnes fiskeriet efter tobis ikke at være rentabelt.

Fiskerierhvervet frygter derfor, at tobisfiskeriet går i stå, når kvoten i Område 1 er opfisket – og det vil ske inden for kort tid.

Fiskeriet har foreslået at øge kvoten i Område 1 med 30 % - svarende til 40.000 tons. Det vil give fiskerne en førstehåndsnettoværdi på cirka 60 mio. kroner, og for fiskemels- og fiskeoliefabrikkerne svarer det til ekstra eksport til en værdi af cirka 150 mio. kroner.