LIGE NU:

Fiskeristyrelsen bestiller nyt kontrolskib

Danske værfter kan komme i spil til bygning af nyt kontrolskib til 160 millioner kroner.

Det største af Fiskeristyrelsens tre kontrolskibe, Vestkysten, skal skiftes ud med et nyt. I dag er byggeriet af det kommende kontrolskib sendt i udbud.

I udbuddet er der lagt vægt på manøvre- og sødygtighed, hvilket er en væsentlig faktor under udførelse af kontrol til søs, og skibet skal kunne håndtere nye kontrolformer, blandt andet med droner.

Desuden skal skibet opfylde de strengeste krav til udledning af miljøskadelige stoffer (Tier III), ligesom byderne på opgaven vil blive bedømt positivt, hvis de kan foreslå ekstra miljø- og klimarigtige løsninger i forhold til brændstofforbrug, isolering, materialevalg, maling med videre.

For minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling, Mogens Jensen, er det vigtigt, at en styrket fiskerikontrol kommer til at gå op i en højere enhed med byggeriet af det nye skib.

FAKTA:

- Med de voksende kontrolkrav som følge af blandt andet Brexit og flere miljøforpligtelser er det helt afgørende, at vi kan levere en effektiv kontrol til søs i årene, der kommer. Jeg er derfor meget glad for, at vi nu kan se frem til få et moderne og miljørigtigt kontrolskib til at håndhæve reglerne i de travle fiskerifarvande omkring Nordsøen og Skagerrak, siger han.

Prisen for bygningen af skibet er i udbudsmaterialet anslået til 160 millioner kroner. Udgiften finansieres delvist af EU-midler fra Den Europæiske Hav- og Fiskeriudviklingsfond.

Fiskeristyrelsen forventer at kunne skrive kontrakt med vinderen af udbuddet i juni 2020, og det er planen, at det nye kontrolskib skal tages i drift i første halvår af 2022.

Udbuddet giver mulighed for danske værfter at byde ind på opgaven med at bygge det nye skib. 

 
 
Foto: Mick Knive Anderson