Fiskeynglen i Skibsted Å kan være i fare efter et kloakudslip. ARKIVFOTO Foto: TV2/Nord

Fiskeyngel i fare efter udslip i å

Et kloakudslip i Skibsted Å kan have kostet fiskeyngel livet.

Udslippet blev opdaget onsdag eftermiddag af en repræsentant for åudvalget i lystfiskersammenslutningen under Lindenborg Å. Det skriver nordjyske.dk.

Rebild Kommunes miljøafdeling sendte en slamsuger ned til åen for at pumpe spildevandet op. 

Der har over længere tid sivet kloakvand fra en kloakbrønd ud i åen, og det kan have kostet fiskeynglen i åen livet. Skibsted Å er nemlig gydeplads for størsteparten af fiskeyngelen i Lindenborg Å systemet.