Foto: TV2/Nord Arkiv

Fjordbank Mors sælger filialer

Den krakkede Fjordbank Mors sælger nu sine filialer i Thisted og Struer.

Det er Sparekassen Thy, der med overtagelse 10. juli har købt filialerne i Struer og Thisted fra Fjordbank Mors.

- I bestræbelserne på at sælge Fjordbank Mors med filialer bedst muligt, er vi glade for at kunne oplyse, at Sparekassen Thy overtager erhvervs- og alle privatkunder samt engagementer for begge filialer.
Det har helt klart været målet at opnå salg til et pengeinstitut, med stort kendskab til både lokalområderne og -befolkningen, for at sikre kunderne samme gode service som hidtil, udtaler direktør Visti Nielsen.
 
Alle medarbejdere på nær to fortsætter deres ansættelse i Sparekassen Thy. At ikke samtlige medarbejdere fortsætter, skyldes, at Sparekassen Thy i forvejen har sit hovedsæde i Thisted, og derfor naturligt vil kunne drage fordel af en stor synergieffekt. De 2 medarbejdere fortsætter deres ansættelse i Fjordbank Mors, nu blot med Nykøbing som base.
Salget er en følge af den proces Fjordbank Mors igangsatte den 31. maj i år, mens salgsprocessen af Fjordbank Mors som helhed, blev igangsat af Finansiel Stabilitet den 1. juli.

- Også i den kommende salgsfase vil vi gøre os de største bestræbelser på, at afviklingen af bankens filialer og øvrige aktiviteter vil resultere i størst mulig tilfredshed for kunder og lokalområder, slutter direktør Visti Nielsen.

Overdragelsen er betinget af Finanstilsynets godkendelse.