Flere ældre indlægges langt væk

Når ambulancen rykker ud til medicinske patienter over 65 år i Aalborg Kommune, så ender for mange af dem på andre sygehuse end Aalborg Sygehus.

- Vi ser en meget klart og tydelig tendens, og det er, at flere og flere af vores ældre medicinske patienter over 65 bliver indlagt udenfor kommunen enten på sygehuset i Hobro eller Sygehus Vendsyssel, siger Thomas Kastrup-Larsen (Soc.dem.), der er rådmand for sundhed og bæredygtig udvikling i Aalborg Kommune.

Nye tal fra Aalborg Kommune viser, at antallet af ældre, der sendes ud over kommunegrænsen under indlæggelse er steget kraftigt de seneste år. Alene fra 2010 til 2011 steg tallet med næsten 300 patienter.

I et høringssvar foreslår Aalborg Kommune derfor, at Region Nordjylland skal oprette en centraliseret visitering af de akutte medicinske patienter.

- Jamen det vi beder regionen om, det er at sørge for, at de ældre medicinske patienter i Aalborg, de kan blive behandlet i nærmiljøet i højere grad i fremtiden, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Sygehusledelsen på Aalborg Sygehus er åben for ændringer.

- Vi er i forvejen i en dialog med Aalborg Kommune, så vi vil se på, om der er nogle ting, der kan ændres således, at borgeren kan blive indlagt lokalt her på Aalborg Sygehus, siger Morten Noreng, der er lægefaglig direktør på Aalborg Sygehus.

Den hyppigste årsag til, at patienter køres til andre sygehuse er overbelægning og fyldte senge.